Online bijeenkomsten

voor PO en VO | bijgewerkt op 21 april 2021

Op deze pagina verzamelen we aankondigingen van relevante bijeenkomsten, webinars en andere activiteiten rondom hybride onderwijs en onderwijs op afstand.

15 april – Webinar ‘Afstandsonderwijs en hoe verder’

VO-raad – Wat hebben we als schoolleiders geleerd van de lockdownperiodes en wat gaan we doen met die kennis? Kunnen we door onze nieuwe inzichten anders omgaan met afstandsonderwijs en met leerachterstanden? En is het mogelijk het onderwijsprogramma structureel te verbeteren? Math van Loo en Femke Geijsel verzorgen over dit onderwerp een interactief webinar.

meer informatie en aanmelden

22 april – Webinar ‘Schoolinspectie en de kwaliteit van afstandsonderwijs’

Inspectie van het Onderwijs – In dit webinar gaat de Inspectie van het Onderwijs in op het project ‘Kwaliteit van afstandsonderwijs’. Inspecteurs vertellen over de opzet van het project en delen voorbeelden en praktijkervaringen die ze tijdens online klassenbezoeken en gesprekken met leraren, directies en bestuurders hebben opgehaald. Een aantal schoolleiders en leraren die de afgelopen maanden door de inspectie zijn bezocht vertellen over hun ervaring en expertise. 

meer informatie en aanmelden

Terug