Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Alles over les op afstand

Op de websites hieronder vind je alle betrouwbare informatie die je nodig hebt voor het verzorgen van onderwijs op afstand.

Werk je in het basisonderwijs? Ga naar po.lesopafstand.nl

Werk je in het voortgezet onderwijs? Ga naar vo.lesopafstand.nl

Werk je in het middelbaar beroepsonderwijs? Ga naar mbo.lesopafstand.nl

Ben je een ouder? Ga naar ouders.lesopafstand.nl

Voor het speciaal onderwijs vind je informatie op de websites voor po en vo. Ook verzamelen we specifieke tips voor deze doelgroep onder het kopje ‘Speciale ondersteuningsbehoefte’.

Terug