Zelftesten

voor PO en VO | bijgewerkt op 18 oktober 2022

Bij klachten wordt geadviseerd een (zelf)test te doen. Scholen kunnen gratis zelftesten aanvragen bij het ministerie van OCW, zowel voor leerlingen als voor personeelsleden.

Belangrijk om te weten:

Op deze pagina vind je:

Zelftesten in het funderend onderwijs

Testen bij klachten

Bij klachten worden onderwijspersoneel en leerlingen geadviseerd een (zelf)test te doen, zo nodig met hulp van ouders of andere verzorgers. De zelftesten worden mee naar huis gegeven; er zullen dus geen zelftesten door school bij leerlingen worden afgenomen.

Als de uitslag van de (zelf)test negatief is, kan de medewerker of leerling naar school. Als de uitslag van de test positief is, dan blijft de medewerker of leerling thuis. Meer informatie over gebruik en resultaat van zelftesten is te vinden op de website van de rijksoverheid

Aanvragen zelftesten

Scholen kunnen zelftesten aanvragen voor alle leerlingen en onderwijspersoneel voor gebruik bij klachten. Zelftesten die voor woensdag 11:00 worden aangevraagd, worden in de week erna geleverd.

Scholen kunnen deze zelftesten aanvragen via de aanvraagmodule voor zelftesten (Cotero).

Meer informatie over aanvragen en levering van de zelftesten en antwoorden op veelgestelde vragen is te vinden in de aanvraagmodule CoTeRo.

Vragen?

Werk je op een school en heb je een vraag waarop het antwoord niet op deze website te vinden is? Of ben je een ouder/verzorger en zoek je meer informatie over zelftesten?

Scholen met vragen

Scholen die vragen hebben over het aanvragen van zelftesten gaan naar de vragenmodule in CoTeRo

Daar zijn antwoorden te vinden op veelvoorkomende vragen van scholen in het primair en voortgezet onderwijs over het aanvragen en de levering van zelftesten. Ook kunnen scholen daar opnieuw een toegangslink aanvragen voor de aanvraag van zelftesten.

Ouders met vragen

Ben je ouder/verzorger en zoek je meer informatie over zelftesten door leerlingen? Bekijk dan de website van ouderorganisatie Ouders&Onderwijs

Of stuur een e-mail sturen naar vraag@oudersenonderwijs.nl.

Terug