Handvatten voor reflectie

voor PO en VO | bijgewerkt op 7 juni 2021

Krijgen de ervaringen met onderwijs op afstand en hybride onderwijs wel of geen plek in de school? Veel scholen willen dat graag met elkaar bespreken. Voor de lange termijn kan het zo zijn dat deze ervaringen het onderwijs verrijken. Daarom hebben we een vragenlijst ontwikkeld. 

Vragenlijst voor een gestructureerde aanpak

De vragenlijst draagt bij aan een gestructureerde aanpak van het reflecteren met jouw team op de ervaringen met afstandsleren. De lijst bestaat uit 4 onderwerpen die een nauwe relatie met elkaar hebben:

De vragen zijn ontleend aan het denkmodel Dimensies van Onderwijs van Machiel Karels van Wij-leren.nl, dat start bij de waarom-vraag van onderwijs. Het model kan helpen bij het evaluatiegesprek, omdat iedere school zichzelf op de schaal van leerstofgericht tot kindgericht kan plotten. Belangrijk is dat de dimensies (de verschillende kleurgebieden) allemaal aan elkaar gerelateerd zijn. Een keuze voor een bepaalde didactische aanpak heeft consequenties voor de toetsing, de manier waarop het onderwijs wordt gevolgd, en voor de aansturing en de kwaliteit van onderwijs. 

Maak eigen keuzes

Natuurlijk hoef je de vragenlijst niet in zijn geheel met het hele team te behandelen. Maak keuzes voor onderwerpen die toch al ter discussie stonden, of waarvan jij denkt dat er in de komende tijd aandacht aan moet worden besteed. Het model zorgt er in ieder geval voor dat je een totaaloverzicht hebt van de dimensies van onderwijs: van ambitie naar uitvoering naar resultaat.

Instrumenten

Voor scholen die aan de slag willen met een ontwikkelvraag over online leren, is door Voortgezet Leren een aantal instrumenten ontwikkeld waarmee je online leren kunt observeren en evalueren.

Valt er voor leerlingen persoonlijk iets te leren van de coronacrisis? Ontwikkelingspsycholoog ontwikkelde een gratis onderwijscollege die je kunt gebruiken om leerlingen te leren omgaan met een crisis. Voor leerkrachten in de hogere klassen van het basisonderwijs en het gehele middelbare onderwijs.

Wat heb je gemist tijdens de periode van onderwijs op afstand om te kunnen zorgen voor sociale veiligheid? Welke lessen zijn er uit de afgelopen periode te halen waar je nu je voordeel mee kunt doen? School & Veiligheid geeft je, op basis van verschillende artikelen, handvatten om in te zetten wanneer nodig.

Terug