Gespreksvragen voortgezet onderwijs

voor VO | gepubliceerd op 29 september 2020

Binnen scholen is veel ervaring opgedaan met afstandsonderwijs. Deze vaak individuele ervaringen kunnen een waardevolle bron zijn bij de verdere vormgeving van het onderwijs in de toekomst. De VO-raad en SLO hebben gespreksvragen opgesteld. Aan de hand hiervan kunnen schoolleiders en teamleiders (online) in gesprek met hun team over de geleerde lessen. Om zo de opgedane kennis en vaardigheden te borgen.

Terug