Handreiking waarderend onderzoeken

voor PO | gepubliceerd op 29 september 2020

Scholen in het primair onderwijs hebben de nodige ervaring opgedaan met onderwijs op afstand en hybride onderwijs. Soms ging dat heel goed, soms was het vallen en opstaan. Er doen zich nieuwe vragen voor: wat kunnen we leren van de aanpak? Welke onderdelen van les op afstand zijn zo waardevol dat we ze voor de toekomst willen behouden?

Dergelijke vragen kun je in je team bespreken, met als doel het verduurzamen van de ervaringen. Kennisnet en de PO-Raad hebben een handreiking ontwikkeld om dit gesprek binnen teams te ondersteunen.

Stapsgewijs het gesprek vormgeven

De handreiking draagt bij aan een positief gesprek met jouw team over afstandsleren in de periode maart tot mei 2020. De handreiking beschrijft 2 stappen die je kunt nemen:

De handreiking is ontleend aan het concept waarderend onderzoeken. Waarderend onderzoeken is een specifieke manier van kijken naar organisaties en hun ontwikkeling. Centraal in het onderzoek staat wat goed is gegaan. Kernelementen zijn de dialoog tussen de betrokkenen en het werken vanuit eigen ervaringen.

Maak eigen keuzes

Met de handreiking kun je stap voor stap het gesprek met je team voorbereiden. Uiteraard kun je ook delen van de handreiking gebruiken als inspiratie voor een eigen aanpak. Kies de manier die jou past.

Terug