Praktijkvoorbeelden

voor PO en VO | bijgewerkt op 2 april 2021

Hoe werken andere scholen onderdelen van hun Plan B uit? We verzamelen voorbeelddocumenten van scholen die zij graag ter inspiratie willen delen met andere scholen.

Anticiperen op vier scenario’s

Vooruitdenken helpt om op toekomstige coronamaatregelen te anticiperen. Het Ichthus College Veenendaal formuleerde al snel na de eerste lockdown een protocol met richtlijnen voor het onderwijs in vier verschillende scenario’s. Alles over die scenario’s lees je bij Voortgezet Leren.

Combinatie van klassikaal en online lesgeven

Thuisblijvers kunnen bij De Nieuwste School de lessen volgen via livestreams op Google Meet. Docent Liza Okonski en schoolleider Caecile van Gorp vertellen aan Voortgezet Leren hoe ze dit aanpakken.

Plan Scenario 1 en 2 en benodigdheden

INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda heeft scenario’s uitgewerkt om duidelijk te maken wat leerlingen en leraren thuis of op school nodig hebben voor les op afstand binnen Scenario 1 en Scenario 2. INOS deelt deze uitwerking van scenario’s en de benodigdheden van leerlingen en leraren graag met je ter inspiratie.

Praktijkvoorbeelden Scenario 3

Voor het primair onderwijs:

Voor het voortgezet onderwijs:

Twee weken les op afstand

Sinds augustus telde het Pius X College zo’n vijftig besmette leerlingen en achttien besmette medewerkers. Aanleiding voor de school om twee weken lang over te schakelen op lesgeven op afstand. ‘Het was de enige, juiste beslissing.’ Het hele verhaal lees je bij Voortgezet Leren.

Check in- en check uit-momenten

De OPOZ-bassischool IKC De Tjalk in De Leyens merkte dat het afstandsonderwijs wat al te vrijblijvend begon te voelen voor sommige leerlingen. Ze zijn daarom gaan werken met een check in-moment en check uit-moment.

Gedragscode

Stichting Zaam interconfessioneel voortgezet onderwijs heeft een handreiking ontwikkeld voor een gedragscode. Deze gedragscode is onderdeel van de ict-randvoorwaarden in Plan B. De code zorgt voor afspraken rond het waarborgen van de online veiligheid van leerlingen en leraren. Stichting Zaam deelt deze gedragscode graag met je ter inspiratie voor het ontwikkelen van je eigen gedragscode.

Webinar flexibel organiseren in het vmbo

In deze registratie van een webinar maak je kennis met Marieke van den Berg, directeur van het Omnia College in Gorinchem (een vmbo-school) en De Merewade Praktijkschool. Beide scholen geven online les en verzinnen diverse alternatieven om leerlingen te blijven betrekken bij het onderwijsproces. Marieke vertelt over de creatieve en noodzakelijke oplossingen die het team heeft bedacht, bijvoorbeeld voor het kunnen geven van de praktijklessen. Maar tijdens de crisis als gevolg van COVID komt de school steeds voor verrassingen te staan.

Webinar organiseren van onderwijs met Machiel Karels

Frans Schouwenburg van Kennisnet ging op donderdag 3 december in gesprek met Machiel Karels, oprichter van Wij-leren.nl. Machiel Karels begeleidt al jaren scholen bij dit soort veranderprocessen. In deze periode kijken scholen naar manieren om hun onderwijs anders te organiseren. Er is meer flexibiliteit nodig in groepsvormen, locatie van de lessen en in te zetten digitale middelen. Maar deze veranderingen hebben allerlei consequenties voor het soort opdrachten dat leerlingen moeten krijgen, de instructie, de toetsing en zelfs de roostering. Hoe ziet zo’n veranderproces eruit en waar begin je? Hieronder vind je de presentatie.

Aangepast lesrooster

De Merewade Praktijkschool werkt in deze onrustige tijd met een aangepast lesrooster. Voor de leerlingen brengt dit de hoognodige structuur en duidelijkheid. Bij Voortgezet Leren lees je hoe de school dat doet.

Online voorlichtingsavonden

Het Almere College in Dronten organiseert online voorlichtingsavonden voor groep 8-leerlingen. Interactie en persoonlijk contact staan daarbij centraal. Bij Voortgezet Leren lees je hoe de school dit aanpakt.

Deel je eigen voorbeeld

Heb jij nog een goed voorbeelddocument? Doet jouw school het anders dan de voorbeelden die je hier ziet staan? Op lesopafstand.nl blijven we de komende tijd voorbeelddocumenten uit de praktijk publiceren. Wil je jouw voorbeelddocument delen? Neem dan contact op met ons loket.

Terug