Welbevinden

voor PO en VO | bijgewerkt op 24 augustus 2021

Welke lessen kunnen we leren van de periode van onderwijs op afstand? Op deze themapagina vind je relevant onderzoek naar het welbevinden van leerlingen in periodes van afstandsonderwijs en hybride onderwijs.

Ouders ervaren stress

POINT-werkplaats & NJI hielden in 2020 een online vragenlijststudie naar de psychologische basisbehoeften van leerlingen in het po en vo in de perceptie van 795 ouders.

In het onderzoek is gekeken naar de ervaringen met het onderwijs op school en het afstandsonderwijs, waarbij is uitgegaan van het perspectief van ouders. Het onderzoek laat zien dat de ervaringen van ouders met afstandsonderwijs heel divers zijn. De meeste ouders ervoeren tijdens de periode van de sluiting meer of heftigere stress, maar er was ook een aanzienlijk deel dat minder of evenveel stress ervoer. De factoren die voor meer of minder stresservaring zorgen waren eveneens divers. De combinatie van (thuis)werken, kinderen thuis en het ondersteunen van onderwijs werd door veel ouders als stressvol ervaren.

Corona en welbevinden

Tijdens de lockdown in maart 2020 moesten scholen plotseling overschakelen op afstandsonderwijs. Inmiddels is er veel bekend over de effecten daarvan op de leervorderingen van leerlingen. Maar scholen maakten zich ook zorgen over de gevolgen van de schoolsluiting voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. In dit onderzoek van vakblad Didactief werd onderzocht wat er veranderde in het welbevinden van basisschoolleerlingen, en of de manier waarop leraren het onderwijs in deze periode aanpakten daar invloed op had.

Terug