Prioriteren leerdoelen

voor PO en VO | gepubliceerd op 29 september 2020

Bij onderwijs op afstand en een gedeeltelijke openstelling van de school kan het lastig zijn het volledige onderwijsprogramma te verzorgen. Daarom hebben de PO-Raad, VO-raad, OCW, SLO en educatieve uitgevers in afstemming gewerkt aan verschillende handvatten om hierin keuzes te maken, voor wie daar behoefte aan heeft. Deze handvatten zijn ontwikkeld voor taal/lezen en rekenen/wiskunde.

SLO geeft concrete suggesties voor het prioriteren van leerdoelen. Verschillende aanbieders van leermiddelen en toetsen bieden hierbij passende suggesties.

Prioriteren in het voortgezet onderwijs

Scholen zijn door het afstandsonderwijs gedwongen om goed na te denken over de inhoud van het onderwijsprogramma. Wat zijn – in deze bijzondere context – de juiste leerdoelen, leerinhouden en leeractiviteiten? Wat is er nodig met het oog op een goede doorlopende leerlijn? Wat heeft prioriteit en wat kan eventueel vervallen?

SLO heeft een gespreksleidraad voor het voortgezet onderwijs opgesteld die helpt bij het maken van inhoudelijke keuzes in het onderwijsprogramma.

Prioriteren in het primair onderwijs

Prioriteren leerdoelen taal en lezen

Je vindt de suggesties van SLO voor het prioriteren van leerdoelen via de onderstaande links.

Hieronder tref je achtereenvolgens links naar aanbieders van leermiddelen voor taal/lezen en links naar aanbieders van methodeonafhankelijke toetsen. Via deze links bieden deze aanbieders suggesties voor afstandsonderwijs en een gedeeltelijke openstelling van de school.

Aanbieders van leermiddelen

Prioriteren leerdoelen rekenen en wiskunde

Je vindt de suggesties van SLO voor het prioriteren van leerdoelen, zodra deze gereed zijn, via de onderstaande links.

Hieronder tref je achtereenvolgens links naar aanbieders van leermiddelen voor taal/lezen en links naar aanbieders van methodeonafhankelijke toetsen. Via deze links bieden deze aanbieders suggesties voor afstandsonderwijs en een gedeeltelijke openstelling van de school.

Aanbieders van leermiddelen

Terug