Prioriteren leerdoelen

voor PO en VO | bijgewerkt op 24 november 2021

Bij onderwijs op afstand en een gedeeltelijke openstelling van de school kan het lastig zijn het volledige onderwijsprogramma te verzorgen. Daarom hebben de PO-Raad, VO-raad, OCW, SLO en educatieve uitgevers in afstemming gewerkt aan verschillende handvatten om hierin keuzes te maken, voor wie daar behoefte aan heeft. Deze handvatten zijn ontwikkeld voor taal/lezen en rekenen/wiskunde.

SLO geeft concrete suggesties voor het prioriteren van leerdoelen. Verschillende aanbieders van leermiddelen en toetsen bieden hierbij passende suggesties.

Prioriteren in het voortgezet onderwijs

Scholen zijn door het afstandsonderwijs gedwongen om goed na te denken over de inhoud van het onderwijsprogramma. Wat zijn – in deze bijzondere context – de juiste leerdoelen, leerinhouden en leeractiviteiten? Wat is er nodig met het oog op een goede doorlopende leerlijn? Wat heeft prioriteit en wat kan eventueel vervallen?

SLO heeft een gespreksleidraad voor het voortgezet onderwijs opgesteld die helpt bij het maken van inhoudelijke keuzes in het onderwijsprogramma.

Prioriteren in het primair onderwijs

Prioriteren leerdoelen taal en lezen

Taalvaardigheden

Er zijn verschillende manieren waarop je taalvaardigheden kunt versterken in je onderwijs. Op het vakportaal Nederlands vind je relevante informatie en bruikbare producten van dit vakgebied.

TULE (tussendoelen en leerlijnen)

TULE beschrijft Tussendoelen en Leerlijnen voor alle kerndoelen in het primair onderwijs, per twee jaren: groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Bij deze leerlijnen zijn voorbeelden ontwikkeld van hoe je in de praktijk aan deze tussendoelen kunt werken. Lees meer over de tussendoelen en leerlijnen voor Nederlands.

Thema’s bij het NPO

Aan de slag met de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs? SLO biedt als expertisecentrum allerlei producten die scholen kunnen ondersteunen bij de gekozen interventies. Op deze pagina vind je thema’s met verschillende producten en informatie van SLO. Meer passende producten en actuele ontwikkelingen vind je op de website van het SLO.

Hieronder tref je achtereenvolgens links naar aanbieders van leermiddelen voor taal/lezen en links naar aanbieders van methodeonafhankelijke toetsen. Via deze links bieden deze aanbieders suggesties voor afstandsonderwijs en een gedeeltelijke openstelling van de school.

Aanbieders van leermiddelen

Prioriteren leerdoelen rekenen en wiskunde

Rekenvaardigheden

Er zijn verschillende manieren waarop je rekenvaardigheden kunt versterken in je onderwijs. Op het vakportaal rekenen-wiskunde vind je relevante informatie en bruikbare producten van dit vakgebied.

TULE (tussendoelen en leerlijnen)

TULE beschrijft Tussendoelen en Leerlijnen voor alle kerndoelen in het primair onderwijs, per twee jaren: groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Bij deze leerlijnen zijn voorbeelden ontwikkeld van hoe je in de praktijk aan deze tussendoelen kunt werken. Lees meer over de tussendoelen en leerlijnen voor rekenen-wiskunde.

Thema’s bij het NPO

Aan de slag met de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs? SLO biedt als expertisecentrum allerlei producten die scholen kunnen ondersteunen bij de gekozen interventies. Op deze pagina vind je thema’s met verschillende producten en informatie van SLO. Meer passende producten en actuele ontwikkelingen vind je op de website van het SLO.

Hieronder tref je achtereenvolgens links naar aanbieders van leermiddelen voor taal/lezen en links naar aanbieders van methodeonafhankelijke toetsen. Via deze links bieden deze aanbieders suggesties voor afstandsonderwijs en een gedeeltelijke openstelling van de school.

Aanbieders van leermiddelen

Terug