Richtlijnen

voor PO en VO | bijgewerkt op 25 november 2021

Hier vind je documenten van de algemene richtlijnen en protocollen, richtlijnen rond ventilatie, posters voor scholen en ouders en veelgestelde vragen over de verschillende protocollen en richtlijnen.

Actuele informatie over de landelijke aanpak van het coronavirus en de gevolgen voor het onderwijs vind je op de website van de Rijksoverheid.

Meldpunt tijdelijke sluiting

Op 15 oktober 2020 heeft de Inspectie van het Onderwijs een meldpunt geopend waar schoolbesturen in het po, vo en (v)so zich kunnen melden als een school of vestiging tijdelijk dichtgaat vanwege de gevolgen van het coronavirus. Dit meldpunt staat op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Terug