Centraal examen

voor VO | gepubliceerd op 18 maart 2021

Vanwege de coronacrisis hebben leerlingen in 2021 ruimere mogelijkheden om het eindexamen af te leggen. Ook is er extra ondersteuning voor leerlingen die zich voorbereiden op hun examen.

Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen, waarmee leerlingen het centraal examen kunnen spreiden over langere tijd. Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen (2 in totaal). Daarnaast mogen leerlingen 1 vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Voor het vmbo zijn er extra wijzigingen.

Ga naar rijksoverheid.nl voor alle wijzigingen in het centraal examen 2021

Platform ‘Leren voor het examen’

Om examenleerlingen en leraren in de periode tot het centraal examen extra te ondersteunen, is het platform lerenvoorhetexamen.nl gelanceerd.

Leerlingen in het examenjaar hebben door de (tijdelijke) schoolsluiting de afgelopen periode waarschijnlijk minder les en meer lessen online gekregen. Waar de ene leerling zich prima heeft weten te redden, heeft een ander misschien juist  een achterstand opgelopen. 

Het platform lerenvoorhetexamen.nl bevat materiaal dat examenleerlingen naast de lessen op school kunnen gebruiken om goed voorbereid het examen in te gaan. Denk aan extra uitleg, oefenexamens, uitlegvideo’s en livestreams. Ook voor jou als leraar is dit handig materiaal om te gebruiken in de voorbereiding op de examens. 

Leren voor het examen is een gezamenlijk initiatief van Kennisnet, het ministerie van OCW, LAKS, Platform VVVO, FvOv en Cito. 

Ga naar lerenvoorhetexamen.nl als voorbereiding op het centraal examen

Terug