Spieken en fraude

voor VO | bijgewerkt op 4 december 2020

Hoe kun je voorkomen dat leerlingen spieken of fraude plegen tijdens een digitale toets op afstand? Een vraag die niet zonder enige kennis van techniek beantwoord kan worden, maar waarbij je ook goed moet kijken naar privacy en informatiebeveiliging. Bij de Aanpak IBP van Kennisnet vind je meer informatie over privacy en het voorkómen van fraude bij digitaal toetsen.

Houd in elk geval rekening met het volgende:

Devices en platformen

De devices van leerlingen dienen te beschikken over een camera en een microfoon. In dat geval je gebruikmaken van het samenwerkingsplatform van de school, zoals Microsoft Teams of Google Meet, waarmee je de leerling kunt monitoren (video en audio in real-time bekijken en eventueel opnemen).

Met het toetsplatform van de school, bijvoorbeeld Quayn, Woots Test-Correct, Safe-exambrowser of Exam.net kun je afdwingen dat leerlingen geen extra tabbladen in hun browser kunnen openen. Met die instelling maak je spieken moeilijker.

Bij sommige toetsplatformen kan het ook nog verschil maken of je gebruikmaakt van door de school beheerde devices of onbeheerde devices van leerlingen. Die laatste zijn devices die volgens het Bring Your Own Device-principe (BYOD) op school worden gebruikt. Er zijn ook scholen die werken met een combinatie van beiden.

Waarom is dit van belang? Door school beheerde devices kunnen namelijk altijd in toetsmodus worden gezet met de MDM-omgeving van de devices, zodat spieken voorkomen wordt door bijvoorbeeld het openen van andere tabbladen of programma’s. Bij BYOD hangt die mogelijkheid af van het gebruikte toetsplatform.

Informeren MR

Aangezien de toetsomgeving wordt aangepast en daarmee het toetsreglement, zal ook de MR moeten worden geïnformeerd. Want toetsen op afstand wijkt af van de gebruikelijke gang van zaken (toetsen in de klas). In een nieuwe omgeving gelden andere spelregels en consequenties.

Toestemming ouders

Bij toetsen voor een cijfer op afstand is er voldoende grondslag om beeld en geluid te gebruiken en op te slaan. Je hebt hier feitelijk geen toestemming van de ouders voor nodig. Het is wel aan te bevelen dit proces goed te beschrijven en te communiceren met de betrokkenen, omdat er een strafmaatregel (zoals een onvoldoende) aan verbonden kan worden.

Beperkingen

Toetsen op afstand kent altijd zijn beperkingen. Je kunt er niet van uitgaan dat het resultaat 100 procent betrouwbaar is. Het is een intensief traject, je moet een grote toetsenbank hebben en je bent afhankelijk van een stabiele internetverbinding met de leerlingen. Daarbij moeten alle leerlingen ook over de benodigde apparatuur beschikken en de juiste ruimte hebben. Is dit niet te regelen, overweeg dan andere vormen van toetsen. Maatwerk is dan de enige optie.

Terug