Praktijkvoorbeelden hybride onderwijs

voor PO en VO | bijgewerkt op 12 februari 2021

Welke keuzes maken scholen bij het organiseren van hybride onderwijs (combineren van onderwijs op school en thuis)?

Uit de gesprekken die we voeren met scholen komen enkele benaderingen nadrukkelijk naar voren. We hebben deze beschreven in de vorm van scenario’s. Je hoeft als school niet voor één scenario te kiezen, maar door elementen van de verschillende scenario’s te gebruiken kom je tot een mix die jouw school het beste past. Ook hebben we praktijkvoorbeelden beschreven in casussen. De komende tijd vullen we deze steeds aan. Heb jij een inspirerend voorbeeld? Laat het ons weten via het loket

Keuze 1: Het lesrooster centraal en daarop variëren

De meeste scholen werken met een jaarrooster en ingeplande lessen door vakdocenten. Ze volgen momenteel zoveel mogelijk het rooster en doen daarop aanpassingen. Bij de heropening van scholen wordt dan gekozen voor iets kortere online lessen, of het compacter maken van het aantal online momenten op een dag.

Deze opdrachten worden SMART geformuleerd: wat moet ik leren, waarom, hoe, et cetera. De leerlingen kunnen zowel thuis als op school aan de opdrachten werken.

Keuze 2: Het leerdoel centraal – werken met de studieplanner

In deze variant bieden scholen delen uit de klassieke les apart aan: instructie, werken aan opdrachten in verschillende werkvormen (project, samenwerking, onderzoek, et cetera) en toetsen en afsluiting.

Bij dit scenario is een zo gedetailleerd mogelijk overzicht van opdrachten en het programma voor toetsing en afsluiting van belang. Dit overzicht wordt aan het begin van het jaar gemaakt en is altijd te raadplegen door leerlingen.

De overzichten zijn er in veel varianten: studiewijzers, werkplanners, weekplanners, leerdoeloverzichten of rubrics. Veel scholen hebben er al digitale versies van.

Hoe gedetailleerder deze planners zijn, met opdrachten en vormen van toetsing en toetsingsmomenten, des te beter bewijzen ze nu hun nut om tot organisatie van hybride onderwijs te komen. Leerlingen zijn dan immers al bekend met het antwoord op de vraag: wat weet je en wat kun je aan het eind van deze periode?

Keuze 3: Les op afstand volhouden en begeleiding op school waar nodig

Sommige scholen kozen ervoor de lessen op afstand intact te laten tot de zomervakantie, omdat daar een zekere routine mee was bereikt.

Let op! Dit scenario is waarschijnlijk niet toegestaan volgens het protocol voor het voortgezet onderwijs, en dient daarom ter inspiratie.

Voorbeelden van hybride onderwijs

Hoe werkt hybride onderwijs in de praktijk? We verzamelen voorbeelden van scholen die hun keuze voor een mix van onderwijs thuis en op school al hebben gemaakt.

Heb je een goed praktijkvoorbeeld? Doet jouw school het anders dan de voorbeelden die je hier ziet staan? Op deze website blijven we de komende tijd voorbeelden uit de praktijk publiceren. Wil je jouw ervaringen delen? Neem dan contact op met ons loket.

Werk je in het primair onderwijs?

Bekijk hieronder de tips van Alma van den Bos. Zij is leerkracht en coördinator van de Rijdende School en heeft veel ervaring met het geven van volwaardig onderwijs door het combineren van fysiek onderwijs en onderwijs op afstand.

Werk je in het voortgezet onderwijs?

Casus 1: Picasso Lyceum in Zoetermeer

Het Picasso Lyceum in Zoetermeer is een school die al lang ervaring heeft met het werken vanuit leerdoelen met intensieve persoonlijke begeleiding. Voor de situatie na juni werkt deze school de organisatie van onderwijs als volgt uit:

Casus 2: SG De Rietlanden in Lelystad

SG De Rietlanden is een brede vo-school die werkt aan het concept 20-80 Learning.

Het team van deze school wil af van de ‘demotiverende honderd toetsen per jaar’, maar elke leerling beter kunnen determineren en de vinger aan de pols houden. Deze periode betekent voor de school een bevestiging dat de driehoek ouders – leraar – leerling werkt:

Meer praktijkvoorbeelden

Terug