Hulp bij zelftesten

voor VO | bijgewerkt op 6 juli 2021

Om medewerkers en leerlingen te ondersteunen bij zelftesten, vind je hier praktische informatie.

Hulpmiddelen voor leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers

Zelftesten in de zomer

Het verzoek aan leerlingen en personeel is om zichzelf deze zomer in totaal vier keer te testen. Door te testen zorgen we er samen zo veel mogelijk voor dat we komend schooljaar niet weer te maken krijgen met lesuitval en/of thuis les volgen. Deze materialen helpen u om deze oproep te verspreiden.

Deze flyer is ontwikkeld voor leerlingen en bevat informatie over het waarom en wanneer van zelftesten in de zomer. Die kunt u of zelf printen en meegeven met de testen, of als pdf-bestand digitaal verspreiden via bijvoorbeeld uw eigen nieuwsbrief of Magister.

De onderstaande social media posts zijn ontwikkeld voor leerlingen en kunnen door uw school verspreid worden via uw eigen social media kanalen. Er is een versie voor Instagram en Facebook beschikbaar.

Flyer Zelftesten doe je zo

In deze flyer wordt uitgelegd hoe zelftesten in zijn werk gaat. De flyer is bestemd voor leerlingen, maar ook geschikt voor medewerkers.

Flyer Preventief versus risicogericht testen

In deze flyer wordt uitgelegd hoe preventief zelftesten en risicogericht zelftesten in zijn werk gaat. De flyer is bestemd voor leerlingen, maar ook geschikt voor medewerkers.

Animatie Daarom zelftesten voor leraren

Hoe werkt de zelftest?

Een zelftest is een antigeentest die je volledig zelf uitvoert. Lees voor het gebruik de bijsluiter. Bekijk vervolgens de instructievideo van de zelftest, met uitgebreide uitleg.

Roche

Bekijk de instructievideo van de zelftest van het merk Roche

Lees de bijsluiter van de zelftest van het merk Roche

Biosynex

Bekijk hieronder de instructievideo voor de zelftest van het merk Biosynex.

Lees de bijsluiter van de zelftest van het merk Biosynex

Acon

Bekijk hieronder de instructievideo van het merk Acon.

Let op! De wattenstaaf behorend bij deze zelftest is mogelijk onjuist verpakt. Bij de test is een aanvullende instructie geleverd. Lees deze aanvullende instructie zorgvuldig.

Lees de bijsluiter van de zelftest van het merk Acon

Let op! De wattenstaaf behorend bij deze zelftest is mogelijk onjuist verpakt. Bij de test is een aanvullende instructie geleverd. Lees deze aanvullende instructie zorgvuldig.

E-learning voor begeleiders

Op elke school voor voortgezet (speciaal) onderwijs worden een of meerdere begeleiders aangesteld om te ondersteunen bij het risicogericht zelftesten op school. In deze e-learning leer je meer over de procedure van zelftesten en wat jouw rol als begeleider daarbij is. Na het volgen van deze e-learning kun je onder meer: het doel van zelftesten uitleggen, leerlingen mondeling begeleiden bij het zelftesten, ondersteuning bieden bij het interpreteren van de uitslag en de uitslag toelichten.

De e-learning is gratis, vrij toegankelijk en duurt maximaal een uur. Je hoeft de e-learning niet in een keer af te ronden. Na afronding ontvang je geen certificaat. Deze e-learning word je aangeboden door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is ontwikkeld door de NSPOH.

Ga naar de e-learning

Lesmodule

Om de testbereidheid zo hoog mogelijk te laten zijn, kan een school ervoor kiezen de eerste zelftest klassikaal te doen, bijvoorbeeld tijdens de mentorles of biologieles. Speciaal voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is een lesmodule gemaakt over zelftesten. In ‘Leren over zelftesten’ leren leerlingen over de achtergrond van het coronavirus, de besmettelijkheid door de tijd heen en de meerwaarde van zelftesten. De lessen zijn afgestemd op 4 niveaus: onder- en bovenbouw vmbo en onder- en bovenbouw havo/vwo.

De lessen zijn ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI). De lesmodule betreft een doorontwikkeling van de succesvolle lessenserie ‘Leren over vaccineren’ die in opdracht van het RIVM is ontwikkeld. Leren over zelftesten word je aangeboden door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is ontwikkeld door het NIBI.

Ga naar lerenoverzelftesten.nl

Terug