Protocollen en draaiboeken

voor PO en VO | bijgewerkt op 12 mei 2021

Om scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs te ondersteunen bij zelftesten, vind je hieronder een aantal documenten. Dit zijn altijd de meest recente versies.

Voor scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs

Hieronder vind je brieven van het ministerie van OCW met meer informatie, en handreikingen en voorbeeldbrieven die je kunt gebruiken in het po en so.

Brieven aan scholen in het po en so

Waarom zelftesten? Het ministerie van OCW heeft scholen door middel van een aantal brieven geïnformeerd over de inzet van zelftesten in het primair en speciaal onderwijs.

Handreiking voor scholen in het po en so

Wat moet je doen als school om het zelftesten mogelijk te maken? In deze handreiking lees je alles wat je moet weten over zelftesten.

Voorbeeldbrief voor personeel po en so

Hoe breng je je personeel op de hoogte van zelftesten? Hieronder vind je een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken. Je kunt de brief ook aanvullen met de situatie op jouw school.

Voor scholen in het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Hieronder vind je handreikingen en voorbeeldbrieven die je kunt gebruiken in het vo en vso.

Brieven aan scholen in het vo en vso

Waarom zelftesten? Het ministerie van OCW heeft scholen door middel van een aantal brieven geïnformeerd over de inzet van zelftesten in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Brief aan scholen vso en pro

In het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs kan het begeleid zelftesten voor een deel van de leerlingen niet goed uitvoerbaar zijn. Met de sectororganisaties, het RIVM en GGD GHOR zijn alternatieve opties besproken om voor deze groep het sneltesten toch toegankelijk te maken. Deze brief gaat in op de mogelijkheden.

Handreiking voor scholen in het vo en vso

Wat moet je doen als school om het zelftesten mogelijk te maken? In onderstaande handreiking, stappenplan en poster lees je alles wat je moet weten over zelftesten.

Toestemming ouders

Voor leerlingen jonger dan 16 jaar is expliciete toestemming van één ouder/verzorger een vereiste voor deelname aan een zelftest. Deze toestemming is vormvrij (het mag schriftelijk, mondeling of digitaal), maar het is verstandig om de toestemming vast te leggen zodat je die niet telkens opnieuw hoeft te vragen. Voor het verzamelen en registreren van toestemmingen kun je gebruikmaken van je reguliere administratie- en communicatieprogramma, zoals SOMtoday, WIS Communicator en Magister. Een korte handleiding vind je hieronder. Je kunt ook contact opnemen met de helpdesk van de leverancier.

Voorbeeldbrief voor personeel vo en vso

Hoe breng je je personeel op de hoogte van zelftesten? Hieronder vind je een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken. Je kunt de brief ook aanvullen met de situatie op jouw school.

Voorbeeldbrief voor ouders / verzorgers vo en vso

Hoe breng je de ouders/verzorgers van jouw leerlingen op de hoogte van zelftesten en wat dit betekent voor leerlingen? Hieronder vind je een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken. je kunt de brief ook aanvullen met de situatie op jouw school.

Op korte termijn plaatsen we hier ook voorbeeldbrieven voor ouders in het Turks en Arabisch.

Terug