Zelftesten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs

voor PO | bijgewerkt op 31 mei 2021

Om scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs te ondersteunen bij zelftesten, vind je hieronder een aantal documenten. Dit zijn altijd de meest recente versies.

Waarom testen

Door regelmatig (2 keer per week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een mogelijk grotere uitbraak worden voorkomen. Met preventief testen bedoelen we: testen zonder dat er klachten zijn.

Voor wie

Alle medewerkers van scholen uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs kunnen zichzelf preventief testen op het coronavirus. Dit geldt ook voor alle medewerkers van de kinderopvang, als deze opvang in hetzelfde gebouw als de school plaatsvindt. Leerlingen worden niet preventief getest.

Brieven aan scholen in het po en so

Waarom zelftesten? Het ministerie van OCW heeft scholen door middel van een aantal brieven geïnformeerd over de inzet van zelftesten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Handreiking voor scholen in het po en so

Wat moet je doen als school om het zelftesten mogelijk te maken? In deze handreiking lees je alles wat je moet weten over zelftesten.

Voorbeeldbrief voor personeel po en so

Hoe breng je het personeel op de hoogte van zelftesten? Hieronder vind je een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken. Je kunt de brief ook aanvullen met de situatie op jouw school.

Terug