Zelftesten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs

voor PO | bijgewerkt op 16 augustus 2021

Medewerkers van scholen uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs die niet immuun zijn, worden geadviseerd thuis twee keer per week preventief een zelftest te doen.

Preventief testen niet-immuun onderwijspersoneel

Het OMT heeft in haar meest recente advies aangegeven dat het preventief testen door onderwijspersoneel niet meer hoeft wanneer zij volledig gevaccineerd zijn en twee weken hebben gewacht om de immuniteit op te bouwen. Medewerkers die niet immuun zijn hebben meer risico om besmettelijk te zijn of te worden en daarmee leerlingen en collega’s te besmetten. Door regelmatig (2 keer per week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een mogelijk grotere uitbraak worden voorkomen.

Basisscholen krijgen niet standaard zelftesten geleverd

Vanwege de hoge vaccinatiegraad zullen er niet standaard zelftesten gedistribueerd worden naar alle basisscholen. Scholen moeten zelf inventariseren wie van haar personeel nog gebruik wil maken van zelftesten en na te gaan hoeveel een school nog op voorraad heeft. Let op: de school vraagt niet naar de vaccinatiestatus van medewerkers. Voor het personeel dat (nog) niet immuun is, maar wel gebruik wil maken van zelftesten, is de verwachting dat er nog afdoende voorraad beschikbaar is (binnen uw school of eventueel binnen uw bestuur) om aan die vraag te voldoen. Ook is het voor iedereen mogelijk om twee gratis zelftesten te bestellen via www.zelftestenbestellen.nl Bij signalen dat dit onvoldoende is, zal worden gekeken of er een maatwerkoplossing mogelijk is.

Brieven aan scholen in het po en so

Het ministerie van OCW informeert scholen door middel van brieven over de inzet van zelftesten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Handreiking voor scholen in het po en so

Wat moet je doen als school om het zelftesten mogelijk te maken? In deze handreiking lees je alles wat je moet weten over zelftesten. Meer informatie en documenten volgen zo snel als mogelijk.

Terug