Zelftesten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs

voor PO | bijgewerkt op 18 maart 2022

Testen bij klachten

Bij klachten worden onderwijspersoneel en leerlingen geadviseerd een (zelf)test te doen, zo nodig met hulp van ouders of andere verzorgers. De zelftesten worden mee naar huis gegeven; er zullen dus geen zelftesten door school bij leerlingen worden afgenomen.

Als de uitslag van de (zelf)test negatief is, kan de medewerker of leerling naar school. Als de uitslag van de test positief is, dan blijft de medewerker of leerling thuis. Meer informatie over gebruik en resultaat van zelftesten is te vinden op de website van de rijksoverheid.

Aanvragen zelftesten

Scholen kunnen zelftesten aanvragen voor alle leerlingen en onderwijspersoneel.

Scholen kunnen deze zelftesten aanvragen via de aanvraagmodule voor zelftesten (Cotero).

Meer informatie over aanvragen en levering van de zelftesten en antwoorden op veelgestelde vragen is te vinden in de aanvraagmodule CoTeRo.

Terug