Zelftesten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs

voor PO | bijgewerkt op 12 oktober 2021

Preventief testen niet-immuun onderwijspersoneel

Voor onderwijspersoneel dat niet immuun is, blijft het advies om twee keer per week preventief een zelftest af te nemen. Hiermee wordt het huidige beleid van zelftesten doorgezet.

Testen aanvragen

Zelftesten voor niet-immune medewerkers kunnen aangevraagd worden in de zelftesten-aanvraagmodule CoTeRo.

Brieven aan scholen in het po en so

Het ministerie van OCW informeert scholen door middel van brieven over de inzet van zelftesten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Terug