Zelftesten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs

voor PO | bijgewerkt op 28 november 2021

Preventief testen leerlingen vanaf groep 6 en onderwijspersoneel

Het zelftestadvies wordt aangescherpt op advies van het OMT. Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs, alle leerlingen van het voortgezet (speciaal) onderwijs en al het onderwijspersoneel op scholen geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaan de leerling of het personeelslid (en de rest van het huishouden) in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor beschermden.

Testen aanvragen

Leerlingen en onderwijspersoneel ontvangen de testen via de school. Gezien de grote aantallen vraagt het tijd om dit proces in te richten. Hoe het precies in zijn werk zal gaan, werkt het ministerie van OCW uit in overleg met het onderwijsveld. Scholen worden naar verwachting in de eerste week van december verder geïnformeerd over het proces, zij zullen vervolgens ouders/verzorgers verder inlichten.

Scholen worden in de eerste week van december nader geïnformeerd over de uitbreiding van het zelftestadvies naar immune personen en leerlingen in het po. Voor nu wordt scholen gevraagd om bij het bestellen van zelftesten uit te gaan van het oude beleid (niet-immuun personeel po en vo en niet-immune leerlingen in het vo).

Brieven aan scholen in het po en so

Het ministerie van OCW informeert scholen door middel van brieven over de inzet van zelftesten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Terug