Zelftesten in het voortgezet (speciaal) onderwijs

voor VO | bijgewerkt op 6 juli 2021

Om scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs te ondersteunen bij zelftesten, vind je hieronder een aantal documenten. Dit zijn altijd de meest recente versies.

Zelftesten in de zomer

Het verzoek aan leerlingen en personeel is om zich deze zomer in totaal vier keer te testen: tweemaal na terugkomst van vakantie en tweemaal voor de eerste schooldag. U kunt deze testen uitreiken op een zelfgekozen moment, maar wel voor iedereen definitief vertrekt van school voor de vakantie.

Ondersteunend materiaal

Er is een flyer ontwikkeld voor leerlingen met informatie over het waarom en wanneer van zelftesten in de zomer. Die kunt u of zelf printen en meegeven met de testen, of als pdf-bestand digitaal verspreiden via bijvoorbeeld uw eigen nieuwsbrief of Magister. Ook is er een social media post beschikbaar die u via uw eigen schoolaccount kunt verspreiden op Instagram of Facebook. Deze ondersteunende materialen kunnen hier worden gedownload . Vanuit OCW zal ook op social media de oproep verspreid worden.

Zelftesten na de zomervakantie

Op dit moment is nog niet bekend of en hoe er getest moet gaan worden na de zomer. Op 13 augustus is er een persmoment gepland waarin een doorkijk naar het testbeleid zal worden gegeven, afhankelijk van de situatie op dat moment. Mocht er voor half augustus nieuws te melden zijn dan zullen we dat via de nieuwsflits delen.

Waarom testen

Door het gebruik van zelftesten kan een coronabesmetting vroegtijdig worden opgespoord en een mogelijk grotere uitbraak worden voorkomen.

Voor wie

Alle medewerkers (leraren, onderwijsondersteunend personeel, overig ondersteunend personeel) en leerlingen van scholen uit voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen zichzelf testen op het coronavirus. Dit gaat op 2 manieren:

  1. Preventief testen wordt ingezet voor medewerkers en leerlingen.
    Met preventief testen bedoelen we: testen zonder dat er klachten zijn. Door regelmatig (2 keer per week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een mogelijk grotere uitbraak worden voorkomen.
  2. Risicogericht testen wordt ingezet bij medewerkers en leerlingen, wanneer er een besmetting met het coronavirus op school bekend is. In overleg met de GGD bepaalt de school wie thuis moet blijven (quarantaine) en wie op school getest kan worden met een zelftest.

Campagnemateriaal #Daarom test ik

Om het belang van het gebruik van zelftesten bij leerlingen onder de aandacht te brengen, start vanaf 1 juni de online campagne #Daarom test ik. In deze campagne motiveren jongeren waarom zij individueel de keuze maken om wel gebruik te maken van zelftesten. De jongeren op deze uitingen zijn echte leerlingen die door een onafhankelijk bureau zijn geïnterviewd. De campagne-uitingen zullen tot aan de zomervakantie te vinden zijn op sociale media en op schoolboards in de scholen zelf.

Onderstaande posters kun je downloaden, zelf printen en ophangen in school.

Tip: lees ook het artikel ‘Tips voor bevorderen gebruik zelftests op school‘ van de VO-raad.

Brieven aan scholen in het vo en vso

Het ministerie van OCW heeft scholen door middel van een aantal brieven geïnformeerd over de inzet van zelftesten in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

Scholen uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs zijn benaderd met een aanvullende optie voor het risicogericht (zelf)testen van hun leerlingen. De vraag: of de inzet van een mobiel testteam (voor het doen van testafnames op school) in een behoefte zou voorzien, wanneer het zelftesten voor een deel van de leerlingen niet goed uitvoerbaar zou zijn.

Dit bleek niet het geval. Daarom wordt er geen aanvullende testafnamepraktijk voor deze scholen georganiseerd. Vso- en pro-scholen kunnen bij het risicogericht zelftesten gebruikmaken van dezelfde werkwijze als het reguliere voortgezet onderwijs. Of ze kunnen – wanneer dat niet werkbaar is – hun leerlingen doorverwijzen naar een reguliere GGD-testlocatie. 

Zelftesten in het vo en vso

Handreiking zelftesten

Wat moet je doen als school om zelftesten mogelijk te maken? In onderstaande handreiking en stappenplan lees je alles wat je moet weten over zelftesten.

Voorbeeldbrieven preventief testen

Hoe brengt je het personeel en de ouders/verzorgers op de hoogte van zelftesten? Hieronder vind je een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken. Je kunt de brief ook aanvullen met de situatie op jouw school. Bij Hulp bij zelftesten vind je ook de flyer ‘Zelftesten doe je zo’ die je kunt gebruiken.

Toestemming ouders

Voor preventief zelftesten is geen toestemming nodig van ouders/verzorgers of de (G)MR. Alleen de leerling zelf hoeft daarover te beslissen. Voor het risicogericht zelftesten op school bij leerlingen jonger dan 16 jaar is expliciete toestemming van 1 ouder/verzorger een vereiste voor deelname aan een zelftest. Deze toestemming is vormvrij (het mag schriftelijk, mondeling of digitaal), maar het is verstandig de toestemming vast te leggen zodat je die niet telkens opnieuw hoeft te vragen. Voor het verzamelen en registreren van toestemmingen kun je gebruikmaken van het reguliere administratie- en communicatieprogramma, zoals SOMtoday, WIS Communicator en Magister. Een korte handleiding vind je hieronder. Je kunt ook contact opnemen met de helpdesk van de leverancier.

Terug