Zelftesten in het voortgezet (speciaal) onderwijs

voor VO | bijgewerkt op 18 maart 2022

Testen bij klachten

Bij klachten worden onderwijspersoneel en leerlingen geadviseerd een (zelf)test te doen, zo nodig met hulp van ouders of andere verzorgers. De zelftesten worden mee naar huis gegeven; er zullen dus geen zelftesten door school bij leerlingen worden afgenomen.

Als de uitslag van de (zelf)test negatief is, kan de medewerker of leerling naar school. Als de uitslag van de test positief is, dan blijft de medewerker of leerling thuis. Meer informatie over gebruik en resultaat van zelftesten is te vinden op de website van de rijksoverheid.

Inventariseren van gebruik en aanvragen zelftesten

Zelftesten voor onderwijspersoneel en leerlingen op de scholen kunnen worden aangevraagd in de zelftesten aanvraagmodule CoTeRo.

Scholen moeten zelf een inschatting maken hoeveel zelftesten nodig zijn en nagaan hoeveel zelftesten ze nog op voorraad hebben. Zelftesten worden aangeboden aan alle leerlingen en medewerkers die bij klachten gebruik willen maken van een zelftest.

Meer informatie over aanvragen en levering van de zelftesten en antwoorden op veelgestelde vragen is te vinden in de aanvraagmodule CoTeRo.

Terug