Zelftesten in het voortgezet (speciaal) onderwijs

voor VO | bijgewerkt op 28 november 2021

Preventief zelftesten leerlingen en medewerkers

Het zelftestadvies wordt aangescherpt op advies van het OMT. Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs, alle leerlingen van het voortgezet (speciaal) onderwijs en al het onderwijspersoneel op scholen geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaan de leerling of het personeelslid (en de rest van het huishouden) in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor
beschermden

Leerlingen en onderwijspersoneel ontvangen de testen via de school. Gezien de grote aantallen vraagt het tijd om dit proces in te richten. Hoe het precies in zijn werk zal gaan, werkt het ministerie van OCW uit in overleg met het onderwijsveld. Scholen worden naar verwachting in de eerste week van december verder geïnformeerd over het proces, zij zullen vervolgens ouders/verzorgers verder inlichten.

Inventariseren van gebruik en aanvragen zelftesten

Zelftesten voor leerlingen en onderwijspersoneel op de scholen kunnen worden aangevraagd in de zelftesten aanvraagmodule CoTeRo. In de vragenmodule van CoTeRo vind je antwoorden op de meest gestelde vragen. Scholen worden in de eerste week van december nader geïnformeerd over de uitbreiding van het zelftestadvies naar immune personen en leerlingen in het po. Voor nu wordt scholen gevraagd om bij het bestellen van zelftesten uit te gaan van het oude beleid (niet-immuun personeel po en vo en niet-immune leerlingen in het vo)

Scholen moeten zelf inventariseren hoeveel leerlingen en medewerkers gebruik maken van de zelftesten en nagaan hoeveel zelftesten nog op voorraad op school liggen. Let op: de school vraagt niet naar de vaccinatiestatus van leerlingen en medewerkers. De school mag wél melden dat gevaccineerden zich niet meer preventief hoeven te testen, en de school kan aangeven alleen tests uit te delen aan wie ze daadwerkelijk gaat gebruiken. Zelftesten worden aangeboden aan alle leerlingen en medewerkers die gebruik willen maken van de zelftesten.

Campagne #daaromtestik

Om het belang van het gebruik van zelftesten bij leerlingen onder de aandacht te brengen, is op 23 augustus de online campagne #daaromtestik gestart. In deze campagne motiveren jongeren waarom zij individueel de keuze maken om gebruik te maken van zelftesten. De jongeren op deze uitingen zijn echte leerlingen die door een onafhankelijk bureau zijn geïnterviewd.

Onderstaande poster kun je downloaden, zelf printen en ophangen in school.

Tip: lees ook het artikel ‘Tips voor bevorderen gebruik zelftests op school‘ van de VO-raad.

Brieven aan scholen

Het ministerie van OCW heeft scholen door middel van een aantal brieven geïnformeerd over de inzet van zelftesten in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Zelftesten in het vo en vso

Handreiking zelftesten

Wat moet je doen als school om zelftesten mogelijk te maken? In onderstaande handreiking en stappenplan lees je alles wat je moet weten over zelftesten. Meer informatie en documenten volgen zo snel als mogelijk

Voorbeeldbrieven preventief testen

Hoe brengt je het personeel en de ouders/verzorgers op de hoogte van zelftesten? Hieronder vind je voorbeeldbrieven die je kunt gebruiken. Je kunt de brief ook aanvullen met de situatie op jouw school. Bij Hulp bij zelftesten vind je ook de flyer ‘Zelftesten doe je zo’ die je kunt gebruiken.

Terug