Zelftesten in het voortgezet (speciaal) onderwijs

voor VO | bijgewerkt op 10 september 2021

Medewerkers van scholen uit het voortgezet (speciaal) onderwijs die niet immuun zijn worden geadviseerd thuis twee keer per week preventief een zelftest te doen.

Preventief testen onderwijspersoneel

Het OMT heeft in haar meest recente advies aangegeven dat het preventief testen door onderwijspersoneel niet meer hoeft wanneer zij volledig gevaccineerd zijn en twee weken hebben gewacht om de immuniteit op te bouwen. Onderwijspersoneel dat nog niet (volledig) gevaccineerd is en twee weken heeft gewacht om immuniteit op te bouwen heeft meer risico om besmettelijk te zijn of te worden en daarmee leerlingen en collega ‘s te besmetten. Door regelmatig (2 keer per week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een mogelijk grotere uitbraak worden voorkomen. Met preventief testen bedoelen we: testen zonder dat er klachten zijn.

Omdat de vaccinatiegraad van het onderwijspersoneel erg hoog is worden er geen zelftesten geleverd aan scholen voor het onderwijspersoneel. Vanwege de hoge vaccinatiegraad zullen er niet standaard zelftesten gedistribueerd worden naar alle basisscholen. Scholen moeten zelf inventariseren wie van haar personeel nog gebruik wil maken van zelftesten en na te gaan hoeveel een school nog op voorraad heeft. Let op: de school vraagt niet naar de vaccinatiestatus van medewerkers. Voor het personeel dat (nog) niet immuun is, maar wel gebruik wil maken van zelftesten, is de verwachting dat er nog afdoende voorraad beschikbaar is (binnen uw school of eventueel binnen uw bestuur) om aan die vraag te voldoen. Ook is het voor iedereen mogelijk om twee gratis zelftesten te bestellen via www.zelftestenbestellen.nl Bij signalen dat dit onvoldoende is, zal worden gekeken of er een maatwerkoplossing mogelijk is.

Preventief zelftesten leerlingen

Ook leerlingen hoeven zich niet meer preventief te laten testen wanneer zij volledig gevaccineerd zijn en twee weken hebben gewacht om de immuniteit op te bouwen. Leerlingen die nog niet immuun zijn hebben meer risico om besmettelijk te zijn of te worden en daarmee medeleerlingen en onderwijspersoneel te besmetten. Door regelmatig (2 keer per week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een mogelijk grotere uitbraak worden voorkomen.

Inventariseren gebruik zelftesten en behoefte aanpassen in aanvraagmodule CoTeRo

Scholen moeten zelf inventariseren hoeveel leerlingen gebruik maken van de zelftesten en nagaan hoeveel zelftesten nog op voorraad op school liggen. Let op: de school vraagt niet naar de vaccinatiestatus van leerlingen en medewerkers. De school mag wél melden dat gevaccineerden (2 weken na laatste prik) zich niet meer preventief hoeven te testen, en de school kan aangeven alleen tests uit te delen aan wie ze daadwerkelijk gaat gebruiken. En dan vervolgens vragen wie ze gaat gebruiken, en daar de levering op aanpassen. Zelftesten worden aangeboden aan alle leerlingen die gebruik willen maken van de zelftesten.

De school past in de aanvraagmodule CoTeRo zijn behoefte aan (leveringen stopzetten, behoefte verlagen, behoefte verhogen). Wanneer een school niks aanpast in de aanvraagmodule CoTeRo dan ontvangt de school vanaf de week van 6 of 13 september tweewekelijks een levering voor alle leerlingen.

Campagnemateriaal #Daarom test ik

Om het belang van het gebruik van zelftesten bij leerlingen onder de aandacht te brengen, start vanaf 23 augustus de online campagne #Daarom test ik. In deze campagne motiveren jongeren waarom zij individueel de keuze maken om wel gebruik te maken van zelftesten. De jongeren op deze uitingen zijn echte leerlingen die door een onafhankelijk bureau zijn geïnterviewd. De campagne-uitingen zullen tot aan de herfstvakantie te vinden zijn op sociale media zoals Facebook, Instagram, Snapchat. Daarnaast zullen ook een aantal TikTok-influencers filmpjes maken over het zelftesten.

Onderstaande poster kun je downloaden, zelf printen en ophangen in school.

Tip: lees ook het artikel ‘Tips voor bevorderen gebruik zelftests op school‘ van de VO-raad.

Brieven aan scholen in het vo en vso

Het ministerie van OCW heeft scholen door middel van een aantal brieven geïnformeerd over de inzet van zelftesten in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Zelftesten in het vo en vso

Handreiking zelftesten

Wat moet je doen als school om zelftesten mogelijk te maken? In onderstaande handreiking en stappenplan lees je alles wat je moet weten over zelftesten. Meer informatie en documenten volgen zo snel als mogelijk

Voorbeeldbrieven preventief testen

Hoe brengt je het personeel en de ouders/verzorgers op de hoogte van zelftesten? Hieronder vind je voorbeeldbrieven die je kunt gebruiken. Je kunt de brief ook aanvullen met de situatie op jouw school. Bij Hulp bij zelftesten vind je ook de flyer ‘Zelftesten doe je zo’ die je kunt gebruiken.

Terug