Zelftesten in het voortgezet (speciaal) onderwijs

voor VO | bijgewerkt op 12 oktober 2021

Preventief zelftesten leerlingen en medewerkers

Ook met de aangekondigde versoepelingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs blijft het belangrijk dat niet-immune leerlingen twee keer per week thuis preventief een zelftest afnemen. Ook personeel dat (nog) niet als immuun wordt gezien, wordt geadviseerd twee keer per week een zelftest te doen. Leerlingen en medewerkers die als immuun worden gezien, hoeven geen gebruik te maken van zelftesten.

Door regelmatig preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een mogelijk grotere uitbraak worden voorkomen.

Hiermee wordt het huidige beleid van zelftesten doorgezet.

Inventariseren van gebruik en aanvragen zelftesten

Scholen moeten zelf inventariseren hoeveel leerlingen gebruik maken van de zelftesten en nagaan hoeveel zelftesten nog op voorraad op school liggen. Let op: de school vraagt niet naar de vaccinatiestatus van leerlingen en medewerkers. De school mag wél melden dat gevaccineerde leerlingen (twee weken na laatste prik) zich niet meer preventief hoeven te testen, en de school kan aangeven alleen tests uit te delen aan wie ze daadwerkelijk gaat gebruiken. Zelftesten worden aangeboden aan alle leerlingen die gebruik willen maken van de zelftesten.

Veel scholen hebben inmiddels aangegeven dat zij voldoende zelftesten in voorraad hebben. Daarom is de standaardlevering van zelftesten aan scholen op nul gezet. Scholen die meer zelftesten willen ontvangen kunnen dit aangeven in CoTeRo.

Vooralsnog zijn er geen retourmogelijkheden, omdat het preventief testen nog altijd wordt aangeraden. Pas als het preventief zelftesten geen onderdeel meer uitmaakt van de geadviseerde maatregelen, wordt er besloten of overtollige voorraden opgehaald kunnen worden.

Campagne #daaromtestik

Om het belang van het gebruik van zelftesten bij leerlingen onder de aandacht te brengen, is op 23 augustus de online campagne #daaromtestik gestart. In deze campagne motiveren jongeren waarom zij individueel de keuze maken om gebruik te maken van zelftesten. De jongeren op deze uitingen zijn echte leerlingen die door een onafhankelijk bureau zijn geïnterviewd. De campagne-uitingen zullen tot aan de herfstvakantie te vinden zijn op sociale media zoals Facebook, Instagram, Snapchat. Daarnaast hebben ook een aantal TikTok-influencers filmpjes gemaakt waarin zij leerlingen oproepen om preventief zelf te testen.

Onderstaande poster kun je downloaden, zelf printen en ophangen in school.

Tip: lees ook het artikel ‘Tips voor bevorderen gebruik zelftests op school‘ van de VO-raad.

Brieven aan scholen

Het ministerie van OCW heeft scholen door middel van een aantal brieven geïnformeerd over de inzet van zelftesten in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Zelftesten in het vo en vso

Handreiking zelftesten

Wat moet je doen als school om zelftesten mogelijk te maken? In onderstaande handreiking en stappenplan lees je alles wat je moet weten over zelftesten. Meer informatie en documenten volgen zo snel als mogelijk

Voorbeeldbrieven preventief testen

Hoe brengt je het personeel en de ouders/verzorgers op de hoogte van zelftesten? Hieronder vind je voorbeeldbrieven die je kunt gebruiken. Je kunt de brief ook aanvullen met de situatie op jouw school. Bij Hulp bij zelftesten vind je ook de flyer ‘Zelftesten doe je zo’ die je kunt gebruiken.

Terug