Webinar ‘Afstandsonderwijs en hoe verder’

voor VO | gepubliceerd op 30 maart 2021

Wat hebben we als schoolleiders geleerd van de lockdownperiodes en wat gaan we doen met die kennis? Kunnen we door onze nieuwe inzichten anders omgaan met afstandsonderwijs en met leerachterstanden? En is het mogelijk het onderwijsprogramma nu structureel te verbeteren?  Welke wensen, dilemma’s of kaders volgen hieruit voor de financiële ruimte van het nationaal plan en de wijze waarop we tot besteding van die middelen kunnen komen?

Math van Loo en Femke Geijsel verzorgen op verzoek van de VO-raad over dit onderwerp een interactief webinar. Beiden zijn deskundig op de gebieden professionele ontwikkeling, onderwijskundig leiderschap en onderwijsontwikkeling. Ook hoor je meer over de ervaringen van drie schoolleiders en bestuurders: Marieke Folkers (USG, International School Utrecht), John Hausmans (Stella Maris College, Meerssen) en Marc Mittelmeijer (CVO Rotterdam).

Tijdens het webinar is er aandacht voor de ideeën en plannen van de deelnemers, ook naar aanleiding van het Nationaal Programma Onderwijs.

Aanmelden


Terug