Webinar 'Schoolinspectie en de kwaliteit van afstandsonderwijs'

voor PO en VO | gepubliceerd op 7 april 2021

In dit webinar gaat de Inspectie van het Onderwijs in op het project ‘Kwaliteit van afstandsonderwijs’, een multisectoraal onderzoek dat in oktober 2020 startte.

Inspecteurs vertellen over de opzet van het project en delen voorbeelden en praktijkervaringen die ze tijdens online klassenbezoeken en gesprekken met leraren, directies en bestuurders hebben opgehaald. Er wordt stilgestaan bij de verschillende keuzes die scholen en besturen maken. Welke scholen tonen initiatief en waarmee? Live-uitzendingen of toch instructiefilmpjes? Wat kan een basis zijn voor kwalitatief goed afstandsonderwijs? Vragen die we ook de bezoekers aan dit webinar graag voorleggen. Een aantal schoolleiders en leraren die de afgelopen maanden door de inspectie zijn bezocht vertellen over hun ervaring en expertise. 

Voorbereiden

Ter voorbereiding raden we je aan de handreiking over de risico’s en kansen van het afstandsonderwijs te lezen.

Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor schoolleiders, bestuurders, leraren en andere betrokkenen uit het primair en voortgezet onderwijs.

Aanmelden 

Meld je hier aan voor het webinar:

Terug