Hybride onderwijs en onderwijs op afstand in het po en vo

!mpulse Leeuwarden Middelbare school voor vmbo-t, havo en vwo waar individuele ontwikkeling centraal staat.

Op lesopafstand.nl vind je alle betrouwbare informatie die je nodig hebt voor het organiseren van hybride onderwijs en onderwijs op afstand.

Hybride onderwijs en lesgeven op afstand was aan de orde van de dag tijdens de coronacrisis. Ook nu de scholen weer open zijn helpen we met het combineren van onderwijs thuis en op school wanneer dat nodig is. Denk aan situaties waarbij een leraar afwezig is, een of meer leerlingen thuis moeten blijven of klassen vanuit huis onderwijs volgen. Of het nu een korte of langere periode betreft: het is belangrijk dat het onderwijs kan doorgaan.

Daarom vind je hier alle kennis en ondersteuning die je nodig hebt rond bijvoorbeeld het streamen van lessen, het geven van instructies op afstand, het gebruik van (digitaal) lesmateriaal en het online communiceren met collega’s, leerlingen en ouders.

Ook gidsen we je vanaf deze plek naar meer informatie, inspiratie en tips op andere websites.

Organisaties

Les op afstand is een initiatief van Kennisnet in samenwerking met het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-raad en SIVON. Ook organisaties zoals het Lerarencollectief, ResearchEd, Schoolinfo en het NJi dragen inhoudelijk bij. CITO draagt als expert bij aan de informatie over toetsen. Het NRO draagt met expertise uit onderzoek bij aan het maken van bewuste, onderbouwde keuzes. SLO draagt met haar expertise bij aan curriculumvraagstukken over onder andere prioritering van leerdoelen en het PTA.

Daarnaast zetten verschillende organisaties zich via ons loket in om je vragen te beantwoorden, zoals CNV onderwijs, de AVS en Ouders & Onderwijs. Ruimte-OK beantwoordt alle vragen over ventilatie. 

Werk je in het middelbaar beroepsonderwijs? Ga naar mbo.lesopafstand.nl

Terug