Les op afstand - Kennisnet

Bijna alle leerlingen van Nederland volgen op dit moment onderwijs vanuit huis. Maar hoe geef je goed les op afstand in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)? Op lesopafstand.nl helpen we je op weg.

Je vindt hier ondersteuning en tips voor een aanpak. Bovendien vind je een overzicht van toepassingen, leermiddelen en leveranciers (inclusief de ondersteuning die zij nu bieden). We werken hierbij samen met, onder andere, het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en saMBO-ICT.

Ict kan ondersteunen bij het geven van onderwijs op afstand. Denk aan: het volgen van online lessen, het krijgen van instructies, toegang krijgen tot (digitaal) lesmateriaal en opdrachten, digitaal toetsen en samenwerken met leerlingen.

Werk je in het po? Ga naar po.lesopafstand.nl

Werk je in het vo? Ga naar vo.lesopafstand.nl

Werk je in het mbo? Ga naar mbo.lesopafstand.nl

Ben je een ouder? Ga naar ouders.lesopafstand.nl

Werk je in het speciaal onderwijs? Dan vind je tips op de po- en vo-websites. Ook verzamelen we specifieke tips voor deze doelgroep onder het kopje ‘Speciale ondersteuningsbehoefte’.

Educatieve marktpartijen

Educatieve marktpartijen (distributeurs, portaalleveranciers en uitgevers) maken thuisgebruik van digitaal lesmateriaal voor alle leerlingen mogelijk. Deze educatieve marktpartijen werken momenteel nauw samen om digitaal leermateriaal beschikbaar te stellen, zodat het onderwijs kan doorgaan nu de scholen grotendeels gesloten zijn.

Als school word je daarover nader geïnformeerd via je leverancier. Ook op deze website vind je meer informatie.

Kennisnet is normaal gesproken terughoudend met het noemen van voorbeelden van individuele aanbieders. In de huidige situatie kiezen we voor een praktische aanpak, en noemen daarom toch concrete voorbeelden.

Stappenplan

Wil jij les op afstand organiseren op school?

Les op afstand betreft in veel gevallen een mix van digitaal werken, werken met de methode of ander materiaal en andere (fysieke of creatieve) werkvormen. Op kennisnet.nl vind je een handig stappenplan dat kan helpen bij het vormgeven van de plannen voor jouw school.

Bekijk het stappenplan

Laat je inspireren

Praat mee

Help mee!

Op de verschillende websites van lesopafstand.nl vind je inspiratie en tips voor het geven van onderwijs op afstand. En jij kan meedenken over de inhoud. Wij ontvangen graag:

lesopafstand.nl is een initatief van Kennisnet in samenwerking met