Afstandsonderwijs in het po en vo

Op lesopafstand.nl vind je alle betrouwbare informatie die je nodig hebt voor het organiseren van afstandsonderwijs. 

Nieuwkomers, thuiszittende leerlingen, of leerlingen met een beperking – er zijn allerlei situaties waarin je als school afstandsonderwijs geeft. Welke situatie je ook tegenkomt, het belangrijkste is dat iedere leerling, ook op afstand, effectief en betrouwbaar onderwijs ontvangt. Hoe bereid je je daarop voor? Welke keuzes maak je? Waar hou je rekening mee?

Op deze website vind je als bestuurder, schoolleider, ondersteuner en leraar alle kennis en ondersteuning die je nodig hebt. Denk aan informatie over privacy en beveiliging, tips voor het streamen van lessen, en handleidingen voor het online communiceren met collega’s, leerlingen en ouders. Ook gidsen we je vanaf deze plek naar meer informatie, inspiratie en tips op andere websites.

Iedere situatie voor afstandsonderwijs heeft weer een andere context en kader, bekijk afstandsonderwijs vanuit het perspectief van:

Lesopafstand.nl is het informatiepunt voor toekomstbestendig afstandsonderwijs, dat scholen ondersteunt om uitdagingen rond afstandsonderwijs met succes aan te gaan. Zo krijgt iedere leerling het onderwijs waar die recht op heeft.

Organisaties

Les op afstand is een initiatief van Kennisnet in samenwerking met het ministerie van OCW, de PO-Raad en de VO-raad. Ook organisaties zoals SIVON het Lerarencollectief, SLO, het NRO en het NJi dragen inhoudelijk bij.

Daarnaast zetten verschillende organisaties zich via ons loket in om je vragen te beantwoorden, zoals CNV onderwijs, de AVS en Ouders & Onderwijs.

Terug