Gezocht op: 'protocollen'

Protocollen en richtlijnen

Protocollen en richtlijnen Om de kinderopvang, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs te ondersteunen, vind je hieronder een aantal documenten. Dit zijn altijd de meest recente versies. Je vindt…


Protocollen en richtlijnen

Protocollen en richtlijnen Het onderwijs heeft nog steeds te maken met de coronamaatregelen. Daarvoor zijn protocollen en richtlijnen opgesteld en posters voor scholen en ouders. FAQ Primair onderwijs Voor het…


Nieuw

Nieuw Op deze pagina vind je een overzicht van recent toegevoegde informatie op lesopafstand.nl en van publicaties of hulpmiddelen die we graag extra onder de aandacht willen brengen. Bij Protocollen


Richtlijnen

Richtlijnen Hier vind je documenten van de algemene richtlijnen en protocollen, richtlijnen rond ventilatie, posters voor scholen en ouders en veelgestelde vragen over de verschillende protocollen en richtlijnen. Actuele informatie…


Veelgestelde vragen basisonderwijs

…versoepelingen. Op de pagina Protocollen en richtlijnen vind je de protocollen voor het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Veelgestelde vragen COVID-19 funderend onderwijs – 3 mei 2022 Naar…


Veelgestelde vragen voortgezet onderwijs

…nieuwe versoepelingen. Op de pagina Protocollen en richtlijnen vind je de protocollen voor het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Veelgestelde vragen COVID-19 funderend onderwijs – 3 mei 2022 Naar aanleiding…


Stel je vraag

…van leraren Ict-infrastructuur Leermiddelen Lesgeven op afstand Nationaal Programma Onderwijs Ouderbetrokkenheid Personeelsbeleid op afstand Privacy en beveiliging Protocollen en richtlijnen Subsidieregeling corona Toetsen en examens Toezicht Ventilatie Zelftesten Heb je…


Leerlingvolgsysteemtoetsen

…voor het vo hebben LVS-aanbieders ook protocollen voor thuisafnames, dat is volgens de LVS-aanbieders een andere situatie. Boom LVS De toetsen van het Boom LVS scoor, normeer en analyseer je…


Stappenplan onderwijs op afstand en hybride onderwijs

…toepassing zijn bij onderwijs op afstand, zoals het media- of veiligheidsprotocol. De ouders kunnen worden aangesproken op de naleving hiervan door hun kind. De protocollen zijn er om de veiligheid…


Vragen over rechten personeel

Vragen over rechten personeel Welke rechten hebben werknemers in het primair en voortgezet onderwijs binnen de richtlijnen en protocollen rond COVID-19? Hier vind je een aantal antwoorden op veelgestelde vragen…


Veelgestelde vragen

…Q&A van het ministerie van OCW gaat in op de aanvullende servicedocumenten, deze vind je bovenin de veelgesteldevragenpagina’s terug als download. Op de pagina Protocollen en richtlijnen vind je de richtlijnen voor…


Terug