Hoogbegaafde leerlingen

voor PO en VO | bijgewerkt op 5 januari 2024

Ongeveer tien procent van alle kinderen en jongeren laten kenmerken zien die kunnen duiden op een hoge mate van begaafdheid. Hoe zich dit uit verschilt sterk. Deze kinderen beschikken over een hoog ontwikkelingspotentieel, hebben vaak een creërend (denk)vermogen en sterke gedrevenheid. Maar het is niet vanzelfsprekend dat dit ook resulteert in goede prestaties op school. Daarvoor is namelijk passende begeleiding en een stimulerende leeromgeving nodig.

Wanneer dit niet beschikbaar is, kan dit onderpresteren tot gevolg hebben. Hierdoor kunnen leerlingen hun motivatie voor het leren verliezen, waardoor ze niet meer willen of durven. Dit is een complex proces met vaak een opeenstapeling van onderliggende problematiek. Hierbij bestaat het risico dat de leerling uiteindelijk niet meer kan functioneren, uitvalt, een thuiszitter wordt, of zelfs zonder diploma het onderwijs verlaat.

Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen valt binnen het basisaanbod van de school. Maar als school bepaal je zelf op welke manier, bijvoorbeeld een plusklas, een versneld programma of extra lesstof. Ook is er een netwerk van begaafdheidsprofielscholen. Voor sommige hoogbegaafde leerlingen is afstandsonderwijs een passende oplossing, bijvoorbeeld omdat zij thuiszitter zijn of dreigen uit te vallen. Hierbij gelden de algemene adviezen voor afstandsonderwijs aan thuiszittende leerlingen.

Kijk voor meer informatie op de pagina over Thuiszittende leerlingen

Meer weten? Bekijk de pagina De begaafde leerling op SLO.nl

Terug