Kansrijk adviseren

voor PO en VO | bijgewerkt op 24 november 2021

De coronacrisis vraagt om extra aandacht voor kwetsbare kinderen. Zo heeft de schoolsluiting mogelijk negatieve gevolgen voor leerlingen in groep 8. Kansarme kinderen lopen bijvoorbeeld kans minder goed te scoren op de eindtoets omdat zij een leerachterstand hebben opgelopen. Daarmee is het schooladvies bepalender geworden. 

Een aantal partijen in het onderwijs (waaronder de PO-Raad, VO-raad, AVS en het Lerarencollectief) roepen scholen in het primair onderwijs daarom op kwetsbare groep 8-leerlingen dit jaar kansrijk te adviseren, en scholen in het voortgezet onderwijs om leerlingen kansrijk te plaatsen. 

Handreiking schooladvisering

Om scholen in het primair onderwijs te ondersteunen bij een zorgvuldige schooladvisering, heeft het ministerie van OCW (in samenwerking met SLO en verschillende pilotscholen) de ‘Handreiking schooladvisering’ ontwikkeld. Deze handreiking bevat wetenschappelijke informatie en praktijkvoorbeelden rondom schoolklimaat, hoge verwachtingen, informatiebronnen bij het schooladvies, betrokkenheid van leerlingen en ouders en de samenwerking met het voortgezet onderwijs. Er is specifiek aandacht voor kansrijk adviseren. Meer informatie kun je vinden op de website van SLO.

Brieven over kansrijk adviseren voor scholen

Onderstaande brieven zijn door het ministerie van OCW verstuurd naar scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

Tutorials

Het Lerarencollectief maakt handige tutorials, waarbij ook aandacht wordt besteed aan schooladvisering in coronatijd.

Infographic

Waarom kansrijk adviseren juist dit jaar zo belangrijk is en hoe je dat doet, zie je in deze infographic van de PO-Raad.

Terug