Klassecontact

voor PO en VO | bijgewerkt op 5 januari 2024

Klassecontact is een initiatief waarbij zieke kinderen, thuis of in het ziekenhuis, een laptop gebruiken die verbonden is met een ICT-set in de klas. In de klas zien de medeleerlingen via een beeldscherm het zieke kind. Op deze manier is normaal contact en deelname aan de les mogelijk, blijven de leerlingen bij elkaar betrokken en zien hoe het met elkaar gaat.  De leerling blijft onderdeel van de groep.  

Kosten  

Gratis voor zieke leerlingen en de school. Gefinancierd door het KPN Mooiste Contact Fonds. Onderwijs Ontwikkeling Nederland staat ervoor open om te verkennen of en onder welke voorwaarden of vergoeding Klassecontact ook voor thuiszittende leerlingen kan worden ingezet.    

Toegankelijk voor 

Kinderen die ziek thuis zijn of in het ziekenhuis.  

Het is denkbaar dat Klassecontact ook inzetbaar kan zijn ter voorkoming van uitval, ofwel om thuiszittende leerlingen weer terug te geleiden naar school – juist voor het zichtbaar onderdeel (blijven) uitmaken van de groep, ook als je niet op school bent.  

Regio

Landelijk.

Dekking 

Zowel primair als voortgezet onderwijs, analoog aan de school waar het kind ingeschreven staat.  

Verwachtingen van de ouders, de school en het kind 

De school neemt het initiatief, vraagt aan en begeleidt. De school vraagt twee medeleerlingen van de zieke leerling om als buddy’s te helpen (VO). Essentieel is dat een OZL-consulent (Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen) zorgt voor het contact met zowel de leerling als de school en dat er een onderwijs-zorgarrangement is waar Klassecontact onderdeel van is.

Meer weten? Kijk op Klassecontact.nl

Terug