Synchroon lesgeven

voor PO en VO | bijgewerkt op 27 september 2022

Wanneer een of meer leerlingen onderwijs op afstand volgen, zul je als leraar op zoek moeten gaan naar andere manieren voor het geven van jouw les. Eén van deze manieren is synchroon lesgeven, daarbij vindt het leren op hetzelfde moment plaats. De leraar geeft de les en de leerling (en) participeren tegelijkertijd in de (online) les. Je spreekt hierbij ook wel van een ‘live’ les.

Video is voor synchroon lesgeven een heel geschikt medium. Maar lesgeven met video is best even wennen, daarom is het goed heldere afspraken te maken. We onderscheiden twee soorten: Online lesgeven en Videostreamen vanuit de klas.  

Wanneer een of meer leerlingen onderwijs op afstand volgen, zul je als leraar naar andere manieren moeten zoeken voor het geven van jouw les. Wil je algemene didactische tips hierover? Kijk dan bij lesgeven.   

Op deze pagina vind je informatie over:

Platform  

Het is nodig om een online plek te hebben waar leerlingen de les kunnen volgen. Veel scholen maken al gebruik van platformen als Google Workspace for Education (Google Classroom) en Office 365 (MS Teams) die die mogelijkheid bieden. 

Online ‘live’ lesgeven  

Een videoles of webinar is een zeer geschikt onderdeel voor het geven van les op afstand.  

Enkele tips:  

Tips per lesfase:  

Op de kaarten van Irene van der Spoel geeft zij meer tips voor online lesgeven. De kaarten zijn ingedeeld in: een online les opstarten, online interactie, online instructie geven, online samenwerkend leren, online formatief toetsen, online feedback geven, een online les afsluiten en tips om online energie te behouden. Of bekijk het webinar waarin dit verder wordt toegelicht. 

Videostreamen vanuit de klas 

Wanneer de situatie speelt dat je alle leerlingen tegelijkertijd willen lesgeven, zonder dat iedereen fysiek in de klas aanwezig kan zijn dan is het streamen van de lessen een mogelijke oplossing. De leerling volgt daarbij precies dezelfde les maar dan online.  

Belangrijk hierbij is dat de leerling wel de ruimte voelt om vragen te stellen of iets te zeggen in de les en dat er afspraken zijn over hoe hij of zij dat aangeeft en wie dit in de gaten houdt. Het kan bijvoorbeeld werken om een leerling in de klas de verantwoordelijkheid te geven (een buddy-systeem) om in de gaten te houden of de leerling online een vraag heeft of iets wilt zeggen. 

Voor het streamen van video heb je allereerst nodig: 

Voor het opzetten van een videostream in de klas heb je verder nodig: 

Kies een camera 

Je hebt meerdere opties bij het kiezen van een camera: 

Kies een microfoon 

Zorg voor een veilig platform 

Op de laptop van de leraar staat software die de stream doorstuurt naar het platform waarop de leerling de les ‘live’ kan bekijken. Het is belangrijk dat dit platform goed beveiligd is. Het gaat daarbij om het beveiligen van de communicatie tussen de camera, de laptop van de leraar, het platform en de laptop van de leerling. Het is ook belangrijk dat alleen leerlingen waarvoor de stream is bedoeld deze kunnen bekijken. Met andere woorden: de autorisatie en authenticatie moeten op orde zijn en de veiligheid van de beelden gewaarborgd. Het is belangrijk dat cameragebruik in de klas conform de AVG plaatsvindt. Kijk voor meer informatie bij platformen.

Praktijkvoorbeelden 

 

Terug