Oekraïense leerlingen

voor PO en VO | bijgewerkt op 19 maart 2024

Door de oorlog in Oekraïne komen er momenteel nieuwkomers naar Nederland en krijg je als school wellicht Oekraïense leerlingen in de klas. Het is mogelijk dat je als school of leraar niet in staat bent, of bevoegd, om aan deze leerlingen les te geven. Uitsluitend voor Oekraïense leerlingen is in de wet voor tijdelijke onderwijsvoorzieningen de mogelijkheid opgenomen om afstandsonderwijs aan te bieden. De reden hiervoor is dat scholen niet altijd in staat zullen zijn om genoeg bevoegde leraren voor de klas te zetten en het onder omstandigheden geschikt kan zijn om kinderen uit Oekraïne les te laten krijgen in hun eigen taal. Als schoolbestuur is het hierbij belangrijk om rekening te houden met de randvoorwaarden voor afstandsonderwijs. Je blijft namelijk als bestuur altijd verantwoordelijk voor de planning, verzorging, inhoud en kwaliteit van het afstandsonderwijs.  

Als schoolbestuur mag je uitsluitend afstandsonderwijs voor Oekraïense leerlingen verzorgen als: 

Tip: omdat het om een invulling van het onderwijsprogramma gaat, is het belangrijk dat je als schoolbestuur afstandsonderwijs opneemt in het inrichtingsplan.  

Verschillende vormen afstandsonderwijs 

Wanneer je als schoolbestuur door bijvoorbeeld personeelstekorten in de knel komt met het uitvoeren van het onderwijsprogramma, kan afstandsonderwijs tijdelijk of gedeeltelijk uitkomst bieden. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat je altijd onderwijspersoneel altijd toezicht moet blijven houden op het onderwijs omdat je als schoolbestuur verantwoordelijkheid blijft voor het onderwijsprogramma, inclusief afstandsonderwijs. Afstandsonderwijs vindt daarom uitsluitend plaats onder toezicht van bekwaam onderwijspersoneel. Vanzelfsprekend gaat de voorkeur uit naar fysiek onderwijs. Bovendien lenen niet alle vakken zich in dezelfde mate voor afstandsonderwijs of kan dit per leeftijdsgroep verschillen. 

Bij afstandsonderwijs aan Oekraïense leerlingen zijn er verschillende mogelijkheden: 

1. Afstandsonderwijs door een leraar in Oekraïne.  

Er zijn veel scholen in Oekraïne die, aangemoedigd door hun overheid, ook op afstand lesgeven aan leerlingen die naar het buitenland zijn gevlucht. Daarnaast biedt de Oekraïense overheid afstandsonderwijs aan. Bij deze vorm is het ingewikkeld voor onderwijspersoneel om toezicht te houden op het onderwijs, gezien de taalbarrière. 

2. Afstandsonderwijs door een bevoegde leraar in Nederland  

Het is ook mogelijk om afstandsonderwijs te laten verzorgen door een bevoegde leraar in Nederland. Ook in dit geval moet altijd bekwaam onderwijspersoneel aanwezig zijn om toezicht te houden: afstandsonderwijs is nadrukkelijk geen thuisonderwijs. Het schoolbestuur kan onderwijsondersteunend personeel vragen om dit toezicht te houden.

3. Opnames van een les 

Ook is het denkbaar dat een leraar een les opneemt en leerlingen in een andere locatie die later terugkijken, opnieuw onder toezicht. 

Oproep: heeft u een vraag over het vormgeven van digitaal afstandsonderwijs voor Oekraïense leerlingen of heeft uw een praktijkvoorbeeld die u graag deelt op deze website? Laat het ons weten via stel je vraag.

Terug