Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Over les op afstand

Op lesopafstand.nl vind je alle betrouwbare informatie die je nodig hebt voor het verzorgen van onderwijs op afstand. Denk aan het organiseren van online lessen, het geven van instructies, toegang tot (digitaal) lesmateriaal en opdrachten, toetsen en online samenwerken met leerlingen. Bovendien vind je een overzicht van toepassingen, leermiddelen en leveranciers (inclusief de ondersteuning die zij nu bieden) en verwijzingen naar inspiratie en tips op andere websites.

Les op afstand is een initiatief van Kennisnet in samenwerking met het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en saMBO-ICT. Ook andere organisaties zoals CITO, SLO,  NRO, leermiddelenmakers, het Lerarencollectief en ResearchEd leveren een inhoudelijke bijdrage.

CITO draagt als expert bij aan de informatie over toetsen.

Het NRO draagt met expertise uit onderzoek bij aan het maken van bewuste, onderbouwde keuzes.

SLO draagt met haar expertise bij aan curriculumvraagstukken over o.a. prioritering van doelen en het PTA.

Terug