Personeelsbeleid op afstand

voor PO en VO | bijgewerkt op 25 november 2021

Ook op afstand wil je oog houden voor je medewerkers. Het verzorgen van afstandsonderwijs geeft een compleet andere werk/privé-balans en een andere werkdruk. Thuiswerken kost energie maar kan ook energie geven. Hoe ondersteun je medewerkers goed en hoe bewaak je zelf de balans?

Leidinggevenden kunnen juist in deze tijd de ruimte nemen om medewerkers goed te ondersteunen. Het personeelsbeleid helpt daarbij en geeft handvatten. Daarnaast zijn medewerkers vaak ook zelf bezig om gezond en vitaal te blijven.

Thuiswerken

Wanneer veel mensen in het onderwijs – mogelijk langdurig – thuis moeten werken, is het van belang dat mogelijke fysieke of mentale gezondheidsklachten worden voorkomen. Er zijn talloze tips te vinden op internet over het bewaken van je gezondheid.

Op de website van het arbeidsmarktplatform VOION vind je meer informatie over de richtlijnen en normen vanuit de arbocatalogus rondom veilig thuiswerken, zoals tips voor het werken met een laptop:

Tot slot geldt ook voor beeldschermwerk thuis om niet te lang aaneen achter de computer te zitten en voldoende afwisseling te zoeken.

Belasting van medewerkers kan ook mentaal meer vragen. Dit kan stress veroorzaken. VOION verwijst naar een folder van het Maastrichts UMC met tips en adviezen om stress te herkennen.

Deze signalen kunnen erop wijzen dat je last hebt van stress:

Ook op de website Mentaal Vitaal – een initiatief van het Trimbos-instituut en het ministerie van VWS – worden tips gegeven over mentaal fit blijven tijdens de corona-periode.

Leidinggeven

In deze periode hebben schoolleiders behoefte aan het uitwisselen van kennis en ervaring. De VO-academie heeft een verzamelpunt ingericht van praktijkvoorbeelden en vlogs (#VOberichten) over leidinggeven op afstand en online seminars met experts om dit te versterken.

Praktijkvoorbeelden van andere collega’s zijn daarnaast terug te lezen op de websites van het Schoolleidersregister VO en Schoolleiders voor de Toekomst.

Direct vragen stellen aan collega’s kan op Edualdo voor schoolleiders of door contact op te nemen met de peerbegeleiders van Voortgezet Leren.

Kijk voor verdere verdieping ook naar de katernen Werk maken van strategisch HRM, Goed onderwijs door focus op mensen, Sturen vanuit Visie of het recent verschenen Katern Plus over leiderschap en samenwerken.

Verschillende marktpartijen delen in deze periode ook hun kennis over leidinggeven en vitaal werken, kijk hiervoor onder andere bij:

Werkgeverschap

Wetenschappelijke inzichten over besturen in crisistijd zijn te vinden op de website van de vereniging voor bestuurskunde.

De helpdesk van de VO-raad ontvangt veel vragen rondom het coronavirus en de relatie tot werkgeverschap. De meest gestelde vragen delen we op de website van de VO-raad.

Praktijkvoorbeeld

Thuisonderwijs in combinatie met fysiek onderwijs en de regelmatig wijzigende omstandigheden vergen veel van leraren. Het Hilfertsheem College besteedt daarom in deze tijd veel aandacht aan de ondersteuning van leraren. Daarmee wil de school hen ontlasten en de kwaliteit van het onderwijs zo goed mogelijk houden. Je leest er meer over bij Voortgezet Leren.

Terug