Thuiszittende leerlingen

voor PO en VO | bijgewerkt op 5 januari 2024

Digitaal en afstandsonderwijs bieden veel mogelijkheden voor allerlei doelgroepen zoals thuiszittende leerlingen. Denk aan leerlingen die tijdelijk thuis moeten blijven vanwege ziekte of omstandigheden, langdurig zieke leerlingen, hoogbegaafde leerlingen of andere problematiek die ervoor zorgt dat de leerling niet meer naar school kan komen. De geleerde lessen rond afstandsonderwijs tijdens de pandemie bieden hiervoor waardevolle input.  

Vormen van afstandsonderwijs 

Er zijn veel verschillende vormen van afstandsonderwijs en digitale ondersteuning. Sommige zijn massaal ingezet, zoals afstandsonderwijs tijdens de pandemie. Andere betroffen individuele leerlingen, zoals een zieke leerling die tijdelijk vanuit huis de les op hetzelfde moment kan volgen via een camera in de klas. Er zijn ook vormen van afstandsonderwijs waarbij de leerling asynchroon en met extra ondersteuning hetzelfde, of een ander programma volgt. De meest vergaande vorm van afstandsonderwijs is een geheel digitale school, zoals genoemd in de bovenstaande kamerbrief.

Op deze pagina’s vind je informatie over:

Oproep

Heb jij een praktijkvoorbeeld waarbij digitaal afstandsonderwijs wordt ingezet voor thuiszittende leerlingen? Laat dit ons graag weten via stel je vraag. Ook zijn we benieuwd naar jullie vragen en suggesties.  

Steunpunt Passend Onderwijs

Op Leseopafstand.nl vind je vooral alle informatie rond afstandsonderwijs en online lesgeven, ben je op zoek naar andere informatie over thuiszittende leerlingen? Kijk dan op de website van Steunpunt Passend Onderwijs. Dit is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en de VO-raad en ondersteunt schoolbesturen, scholen en samenwerkingsverbanden in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs met de uitvoering van passend onderwijs in de praktijk en bij het nemen van stappen richting inclusiever onderwijs op de lange termijn. Zij dragen bij aan een ononderbroken ontwikkelingsproces van leerlingen, waarbij leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoefte zoveel mogelijk thuisnabij en gezamenlijk onderwijs kunnen volgen. Zo vind je er bijvoorbeeld ook informatie rond de preventie van thuiszitten.

Terug