Aanvullend lesmateriaal

voor PO en VO | bijgewerkt op 18 mei 2023

Geef je als school les aan thuiszittende leerlingen en ben je op zoek naar geschikt aanvullend lesmateriaal die digitaal op afstand in te zetten is? Hieronder vind je verschillende voorbeelden van aanvullend lesmateriaal dat je kunt inzetten bij onderwijs aan thuiszittende leerlingen.  

De voorbeelden zijn geordend per sector, per niveau en per vak en bevatten een korte beschrijving en kostenindicatie. Het lesmateriaal kun je als leraar klaarzetten om de leerling er digitaal mee te laten oefenen en leren. Het geld als aanvulling op het lesmateriaal van de methode. Sommige zijn gratis te gebruiken en anderen brengen kosten mee.  

Let op: bekijk voor gebruik wel de risico’s voor de privacy en beveiliging van (gratis) apps en tools, bijvoorbeeld met behulp van de Reisgids Digitaal Leermateriaal en de Appchecker.  

Oproep: heb je eigen aanvullend lesmateriaal dat interessant is voor (dreigende) thuiszittende leerlingen. Laat het ons dan weten via stel je vraag!  

Op deze pagina vind je aanvullend lesmateriaal voor:

Primair onderwijs

Acadin

Acadin is een digitale leeromgeving voor talentvolle, meer- en hoogbegaafde leerlingen in het primair onderwijs (groep 1-8). De omgeving is gevuld met interessante en uitdagende leeractiviteiten over allerlei onderwerpen, speciaal geselecteerd om het leren op school voor deze kinderen te verrijken. Acadin helpt leerkrachten om de leerlingen te prikkelen met uitdagende leerstof waar ze hun tanden in kunnen zetten, maar ook met korte opdrachten voor bijvoorbeeld de laatste tien minuten van de les. 

Kosten: Acadin heeft verschillende abonnementsvormen: voor zowel scholen, besturen als samenwerkingsverbanden. Alle abonnementen zijn gebaseerd op het aantal leerlingen op een school. Dit betekent dat een school onbeperkt gebruik kan maken van Acadin voor alle leerlingen en begeleiders.

De Gebarenjuf

De GebarenJuf is een initiatief van lleraren in het speciaal onderwijs. Het biedt lessen voor jonge leerlingen die baad hebben bij lesondersteuning met gebaren. De GebarenJuf geeft handvatten om op een simpele manier de reken- taal en leesdoelen te oefenen. Daarnaast zijn er ook liedjes, verhaaltjes en knutselfilmpjes te vinden. Via de chatfunctie kunnen vragen worden gesteld. 

Kosten: de Gebarenjuf is een gratis platform.

Gynzy

Gynzy biedt een adaptieve leeromgeving met interactieve tools, kant-en-klare lessen en verwerkingsopdrachten op maat, die de leraar zelf kan klaarzetten. Dit kan volgens een bestaande lesmethode of op basis van een eigen uitgestippelde leerroute. Instructielessen zijn ingericht op basis van het EDI model. Leraren kunnen met Gynzy ook eigen lessen maken. Met de software van Gynzy kunnen leerlingen op hun eigen niveau aan de slag met de voor hen juiste leerdoelen – voor alle leerjaren, verspreid over meerdere vakken.

Kosten: er zijn diverse schoollicenties. Uitgegaan kan worden van 30 euro per leerling, per jaar en van 110 euro per digibord. 

Junior Einstein

Junior Einstein biedt een complete online oefenomgeving voor de basisschool. Het aanbod bevat duizenden opgaven voor groep 2 tot en met 8. Bovendien zijn er veel uitlegvideo’s en -artikelen. Zo kunnen de leerlingen thuis of op school oefenen op hun eigen niveau en vooruitgang boeken in hun kennis en vaardigheden. Junior Einstein biedt een online oefenomgeving voor alle vakken van de basisschool.  

De volgende oefensites zijn gekoppeld aan junior Einstein:  

Kosten: het starttarief van de online licentie van Junior Einstein is 300,00 euro per schooljaar, dit is inclusief 30 leerlingaccounts. Elk extra leerlingaccount kost 10,00 euro per schooljaar. 

Laat eens zien!

Laat eens zien! is een online leeromgeving voor het basisonderwijs en is gekoppeld aan bestaande lesmethodes van de grote uitgeverijen. Presentatoren laten de leerlingen kennismaken met de onderwerpen en begeleiden hen bij het leerproces. Laat eens zien! behandelt onderwerpen uit diverse vakgebieden zoals: geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, rekenen en taal. De onderwerpen sluiten aan bij de kerndoelen van de basisschool en gaan uit van het curriculum van het primair onderwijs.

Kosten: de licentieprijs voor de complete leeromgeving is gerelateerd aan het aantal ingeschreven leerlingen van de basisschool. Met een maximum van 350 leerlingen. 

Rekentuin

Rekentuin is een oefenprogramma ter aanvulling op je methode. In Rekentuin oefenen leerlingen vanaf groep 1 t/m 8 spelenderwijs en op hun eigen niveau rekenvaardigheden met uitdagende online rekenspellen. Zo bevat Rekentuin onder andere de basisbewerkingen, maar ook spellen waarmee je leerlingen oefenen met de tafels, klokkijken, breuken, verhaaltjessommen, geld en meten. Dit is mogelijk dankzij technologie die is ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam. Rekentuin heeft een koppeling met leerdoelen. De leerdoelen voor Rekentuin zijn gebaseerd op de leerjaardoelen van SLO. Oefenen kan overal en altijd, dus ook thuis. Inloggen gaat via Prowise GO of Basispoort.  

Kosten: je kan gebruikmaken van Prowise Learn via een school account (4 euro per leerling per jaar) of een familie-abonnement (voor 50 euro per jaar)

Taalzee

Taalzee is een oefenprogramma ter aanvulling op je methode. Met Taalzee oefenen leerlingen van groep 1 t/m 8 zelfstandig met taalopgaven die zich aanpassen aan hun niveau – van zwakke tot sterke leerlingen, van onder- tot bovenbouw. in Taalzee oefenen je leerlingen onder andere met woordenschat, zinsontleden, spelling, lezen, spreekwoorden en dictee. Dit is mogelijk dankzij technologie die is ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam. Taalzee heeft een koppeling met leerdoelen. De leerdoelen van Taalzee zijn gebaseerd op de Leerlijn Spelling van CED. Oefenen kan overal en altijd, dus ook thuis. Inloggen gaat via Prowise GO of Basispoort. 

Kosten: je kan gebruikmaken van Prowise Learn via een school account (4 euro per leerling per jaar) of een familie-abonnement (voor 50 euro per jaar).

Words & Birds

Met Words & Birds oefenen leerlingen van groep 5 t/m 8 spelenderwijs en op hun eigen niveau Engelse taalvaardigheden. Ze gaan aan de slag met woordenschat, grammatica, dictee, spelling, Engelse uitdrukkingen en uitspraak dankzij de audio-ondersteuning. Oefenen kan overal en altijd, dus ook thuis. Inloggen gaat via Prowise GO of Basispoort.  

Kosten: je kan gebruikmaken van Prowise Learn via een school account (4 euro per leerling per jaar) of een familie-abonnement (voor 50 euro per jaar) 

Redactiesommen

Op deze site kunnen leerlingen oefenen met redactiesommen. Terwijl leerlingen een taak maken vult zich een overzicht. Hiermee krijgt de leraar inzicht in de prestaties van iedere leerling. 

Kosten: redactiesommen.nl is een gratis platform. 

Rekenspelletjes.nu

Op deze website staan voor iedere soort sommen wel rekenspelletjes om te oefenen. Van tafels oefenen tot breuken en kommagetallen. Ook kun je gemakkelijk per groep kijken welke rekenspelletjes sommen aanbieden op het goede niveau. Leerlingen kunnen via een eigen device, met elkaar spelen of tegen de computer.  

Kosten: Rekenspelletjes is een gratis website.

Snappet

Snappet is een complete adaptieve lesmethode met kerndoeldekkende lesstof voor negen vakken in het basisonderwijs. Snappet sluit aan bij de meeste reken-, taal en spellingmethodes (ook de nieuwste versies) en vervangt methodematerialen als handleidingen, werkboekjes, digibord-, oefen- en toetssoftware. Snappet kan eenvoudig vanuit huis worden ingezet door zowel leerling als leraar.

Kosten: Snappet heeft verschillende licenties. Het instappakket is 60 euro per jaar per leerling en is zonder bijgeleverd device. Duurdere varianten (paketten) zijn inclusief de aanschaf van devices. 

Spellingoefenen.nl

Op deze website kunnen leerlingen spelling oefenen via spelletjes (Games). De oefeningen zijn meer gericht op het spelen van het spelletje dan op de spellingwoorden. Ongemerkt blijft dit woordbeeld hangen en worden de spellingvaardigheden steeds beter. Leraren kunnen via een dashboard (meerdere) taken klaarzetten voor leerlingen en hun resultaten bekijken. Bijvoorbeeld voor meerdere weken of voor verschillende niveaus. Leerlingen kunnen vanuit huis aan opdrachten werken.  

Kosten: de website is gratis te gebruiken. 

Squla

Squla is een online oefenprogramma voor thuis met meer dan 70.000 games en quizzen in alle schoolvakken. Voor ieder kind in groep 1 t/m 8, op elk niveau. Voor scholen biedt Squla een gratis login, zodat leraren Squla ook in de klas kunnen gebruiken. Als leraar kun je (week)doelen voor de leerlingen instellen en de voortgang per leerling volgen. 

Niet elk gezin heeft thuis de financiële middelen om met Squla te oefenen. Om er ook voor ouders met een kleine beurs te zijn, werkt Squla samen met Stichting Leergeld en Sam& voor alle kinderen. In veel gemeenten kunnen ouders via Stichting Leergeld gratis Squla krijgen. Ouders kunnen bij de lokale Leergeld vragen naar de mogelijkheden. Als leraar kun je ouders hierover informeren. 

Kosten: prijzen variëren op basis van de betaaltermijn (6,70 euro of 12,95 euro) en het aantal kinderen (1 euro korting per extra kind op het totale maandbedrag)  

Squla Taal extra

TaalExtra is een aanvullend pakket van Squla dat extra oefening en hulpmiddelen biedt, om makkelijker en met meer zelfvertrouwen te lezen en spellen. TaalExtra is ontwikkeld in samenwerking met orthopedagogen van RID en ZIEN in de Klas, en is gebaseerd op de behandeling die kinderen met dyslexie krijgen.  

Kosten: TaalExtra is aanvullend op het Squla aanbod te bestellen voor 5,95 euro en kan ook apart afgenomen worden. Dan varieert de prijs op basis van de betaaltermijn en het aantal kinderen. 

Taaloefenen.nl

Spelend taal oefenen; dat is wat deze website te bieden heeft. Door spelen en leren af te wisselen blijven de leerlingen gemotiveerd om verder te oefenen met taal. Bij de woordenschatoefeningen kun je kiezen uit verschillende veelgebruikte taalmethodes. Hierdoor kunnen de leerlingen altijd oefenen met de woordenschatwoorden die ze bij een bepaald thema moeten leren. Bij woordsoorten en zinsdelen kun je kiezen voor de categorieën die je moet leren. Leraren kunnen via een dashboard taken klaarzetten voor de leerlingen en hun resultaten bekijken. Er kunnen meerdere taken worden klaargezet. Bijvoorbeeld voor meerdere weken of voor verschillende niveaus. De leerlingen kunnen vanuit huis aan opdrachten werken.   

Kosten: de website is gratis te gebruiken. 

Voortgezet onderwijs

Leren Voor Het Examen 

Lerenvoorhetexamen.nl is vooral gemaakt voor eindexamenleerlingen. Maar ook leraren, bijlesdocenten, ouders en opvoeders kunnen het materiaal gebruiken om een eindexamenleerling te helpen bij de voorbereiding op het examen.  Het materiaal op lerenvoorhetexamen.nl is naast de lessen op school te gebruiken. Het geeft precies inzicht in wat er moet worden geleerd door middel van handige verkorte Syllabi in begrijpelijke taal. Daarnaast zijn alle bekende en minder bekende uitlegvideo’s van YouTube-docenten direct gekoppeld aan de examenonderdelen, domeinen en subdomeinen. 

Kosten: de website is gratis te gebruiken. 

Numo

Met het online leermiddel Numo werken leerlingen en studenten leerdoelgericht en op maat aan basisvaardigheden rekenen en talen (ook NT2). Numo biedt een adaptieve, formatieve en veilige oefenwereld. De lesstof is naast iedere methode te gebruiken.   

Kosten: Numo hanteert diverse licenties zoals een basislicentie per leerling van 5euro per jaar en een docenten account van 20 euro per jaar. 

Stercollectie van vo-content

De Stercollectie van VO-content bestaat uit open digitaal lesmateriaal, voor alle klassen uit het voortgezet onderwijs. De onderwerpen waarover openleermateriaal te vinden is, zijn: aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Engels, geschiedenis, informatica, mens & maatschappij, mens & natuur, NaSK, Nederlands, scheikunde en wiskunde. Leraren kunnen dit digitale lesmateriaal naar wens arrangeren en inzetten. Het aanbod is kerndoel- en eindtermendekkend, aanpasbaar, en kan volledig of modulair in digitale leerplatforms gebruikt worden. De Stercollectie is ook te vinden via www.wikiwijs.nl 

Kosten: de Stercollectie is als open leermateriaal kosteloos te gebruiken. 

Primair- en voortgezet onderwijs

Hubhubschool 

HubHub ontzorgt scholen bij uitval door het bieden van een online live-les oplossingen en een matchingsservice om leraren te vinden. Live lessen vanuit de eigen klas, inlog op kind, school of stichtingsniveau, hybride docentschap met experts, bibliotheek met videolessen.   

Kosten:

Khan Academy

Khan Academy biedt oefeningen, instructievideo’s en een gepersonaliseerd leerdashboard waarmee leerlingen in hun eigen tempo kunnen leren, zowel binnen als buiten het klaslokaal. Het aanbod rekenen en wiskunde kan als instructie- en oefenmateriaal gecombineerd worden met de Nederlandse schoolsituatie. De website wordt ook in het Nederlands aangeboden. De uitlegvideo’s zijn in het Engels en worden Nederlands ondertiteld.

Kosten: de website is gratis te gebruiken. 

LessonUp

Met LessonUp maak of arrangeert je als leraar digitale en interactieve lessen, die op afstand door leerlingen kunnen worden gemaakt. De leraar heeft inzicht in wat een leerling kan en waar het nog moeite mee heeft. Met LessonUp is het mogelijk om Individuele lessen voor leerlingen in te plannen waardoor differentiatie mogelijk is. LessonUp is te gebruiken voor ieder type onderwijs en ieder niveau.  

Kosten: LessonUp kent verschillende licenties varierend van 69 euro tot 129 euro per jaar per docent per jaar. 

Wikiwijs

Wikiwijs is de openbare plek waar je open lesmateriaal kunt zoeken, maken en delen. Met Wikiwijs-Zoeken kan je open lesmateriaal vinden. Al dit lesmateriaal is vrij in het onderwijs te gebruiken. Met Wikiwijs-Maken kan je aan de slag om zelfstandig of samen met collega’s lesmateriaal te maken. Deze lesmaterialen kan je eenvoudig delen met anderen. 

Kosten: de website is gratis te gebruiken.

Schooltv.nl

Schooltv.nl is een educatieve videodatabase van de NPO met informatieve videoclips, afleveringen, afspeellijsten, interactieve schoolplaten, scrollverhalen en lesmateriaal. Met de snelle zoekmachine vind je een video bij ieder onderwerp en voor alle niveaus in het basis- en voortgezet onderwijs.

Kosten: de website is gratis te gebruiken.

Terug