Toetsen op afstand

voor PO en VO | bijgewerkt op 28 december 2020

Onderwijs in deze tijd vraagt om flexibiliteit en creativiteit van alle betrokkenen. Leerlingen of leraren worden ziek (al dan niet als gevolg van COVID), of ze worden getest en zitten daarom thuis. Lessen vallen uit, worden vanuit huis of met behulp van een onderwijsassistent verzorgd. Soms gaat de hele school, of gaan afdelingen of locaties dicht.

Op deze pagina’s helpen we leraren op weg bij het vormgeven van toetsinstrumenten voor die situaties waarin de leerling thuis zit. Niet alle onderdelen zijn even geschikt voor maatwerkoplossingen, dus enige terughoudendheid is op zijn plaats. Indien een school een paar weken dichtgaat, is het weinig zinvol een heel pakket aan maatregelen te treffen. Niet-toetsen kan dan uitkomst bieden, maar hoe houd je dan zicht en grip op de voortgang van de leerling (zie ook Zicht op verschillen in voortgang). 

Afhankelijk van het doel van de toets kan het ook belangrijk zijn om spieken en fraude zoveel mogelijk te voorkomen. De verschillende instrumenten die je daarvoor kunt inzetten hebben wel altijd een impact op de privacy van de leerling. Bij de Aanpak IBP van Kennisnet vind je meer informatie over privacy en het voorkomen van fraude bij digitaal toetsen.

In deze kennisclip worden enkele tips besproken over toetsen op afstand voor het po en het vo.

Toetsen op afstand voor het po

In het basisonderwijs is toetsen op afstand niet makkelijk. Leerlingen van groep 1 tot en met 6 kun je niet (of niet goed) digitaal aansturen. Dat loopt altijd via de ouders. Voor de leerlingen in groep 7 en 8 is er meer ruimte voor digitale aansturing en heb je meer mogelijkheden om zicht te houden op de voortgang van leerlingen.

Voor een officieel klassikaal meetmoment, zoals een methodetoets, is de huidige situatie op afstand niet geschikt. Dat komt door de volgende oorzaken:

Gaat het om een enkele leerling, die niet ziek is, maar met klachten thuis zit? Dan is er meer mogelijk. Hoe kun je leerlingen op afstand in zo’n geval toch toetsen, of in elk geval zichthouden op hun voortgang? Hieronder vind je tips van scholen die toetsen op afstand.

Tips voor toetsen op afstand

Toetsen op afstand voor het vo

Toetsen op afstand is niet altijd makkelijk en heeft voor- en nadelen. Je kunt er niet vanuit gaan dat een leerling thuis zonder toezicht een toets voor een cijfer op een eerlijke manier maakt. Hoe ga je hiermee toch goed om? Een aantal uitgangspunten en praktische tips.

Als je op afstand digitaal wilt toetsen, houd dan rekening met onderstaande uitgangspunten:

Formatief toetsen

Bij formatief toetsen geef je de leerlingen meer autonomie en ontstaan maatwerktrajecten waarin de standaard summatieve toetsen niet passen. Veel voorbeelden en inspiratie vind je in de Facebookgroep ‘Actief leren zonder cijfers‘. Hoe je eenvoudig in ‘real-time’ en online feedback en beoordelingen kunt geven? Daar helpt de kickstarter Classkick bij. Daarnaast kunnen docenten met de Quizlet kickstarter hun leerlingen stimuleren om op ieder gewenst moment en op iedere gewenste plek zelfstandig te oefenen voor toetsen. Het kan soms ook handig zijn om een aantal formatieve onderdelen om te zetten in een cijfer (hoewel dat eigenlijk niet de bedoeling is). Denk hierbij aan het omzetten van een rubric in een cijfer, het beoordelen van een ‘hardopdenken-opdracht’ of het beoordelen van oplossingsstrategie (in het geval van wiskunde bijvoorbeeld).

Tips voor devices en omgeving

Meer informatie? Kijk dan de webinar van 25 maart 2020 terug voor praktische tips.

Op wijslijst.nl vind je een overzicht van informatie over en tools voor oefenen en toetsen.

Terug