Volgen en toetsen

voor PO en VO | bijgewerkt op 6 september 2023

Als een leerling op afstand werkt, is het belangrijk om de ontwikkeling van de leerling te blijven volgen. De voortgang kun je volgen via formatief en summatief toetsen. Wat precies de mogelijkheden zijn, is erg afhankelijk van de situatie. Het is een maatwerkoplossing. Op deze pagina schetsen we een aantal mogelijkheden.  

Op deze pagina vind je informatie over:

Formatief toetsen op afstand  

Formatief evalueren, ofwel formatieve toetsing, omvat alle activiteiten die de leerlingen en de leraar uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te nemen over vervolgstappen. Formatief evalueren heeft dus als primair doel leerlingen en hun leraren inzicht te geven in het leerproces en onderwijs op maat te geven. Meer informatie over hoe je dit kunt doen is te vinden bij zicht houden op voortgang en bij lesgeven.  

Summatief toetsen op afstand 

Toetsen op afstand is niet altijd makkelijk en het heeft voor- en nadelen. Je kunt er niet van uitgaan dat een leerling thuis zonder toezicht een toets voor een cijfer op een eerlijke manier maakt. Hoe ga je hiermee om?  

Een aantal ideeën en praktische tips hierbij: 

TOETSPROCES           
Voorbereiden  Afnemen  Afronden       
Construeren & samenwerken  Delen & beveiligen  Inloggen & starten  Inleveren & Afsluiten  Beoordelen & becijferen  Administreren 

Uitgangspunten van de summatieve toets:   

Extra aandachtspunten primair onderwijs:  

Hoe regel je AVG-kwesties bij digitale surveillance? 

Je mag niet zomaar leerlingen filmen of opnames van leerlingen opslaan en terugkijken. Je moet dus goede afspraken met elkaar maken over het doel, de grondslag en het gedrag bij gebruik van de digitale middelen, online surveilleren en het (eventueel) vastleggen van opnames. 

Er zijn hulpmiddelen voor het maken van goede afspraken: 

Tips voor devices en omgeving 

Gebruik je op school Chromebooks en worden deze door de school beheerd? Of heb je een licentie op Google Workspace (voorheen G Suite)? Dan kun je de veilige toetsomgeving van Google gebruiken.  Gebruik je op school Windows-devices die door de school worden beheerd en gebruik je Office 365 en MSteams? Dan kun je kun je de veilige toetsomgeving van Microsoft gebuiken.   

Meer informatie over de technische specificaties vind je bij platformen.

Daarnaast zijn er nog verschillende mogelijkheden in de elektronische leeromgevingen, losse toetsplatformen of losse beveiligingsplatformen die kunnen ondersteunen bij het toetsen.

Praktijkvoorbeelden:   

  

Terug