Digitaal mondeling toetsen

voor PO en VO | bijgewerkt op 27 september 2022

Een mondelinge toets op afstand kan een krachtig en effectief middel zijn om de voortgang van een leerling te monitoren. Zorg er wel voor dat je dit goed afstemt met de directie, je team en de ouders of verzorgers van leerlingen. Kies hiervoor ook het instrument waarmee de leerlingen bekend zijn. Voor verlengde instructie, formatief handelen of remediërende trajecten kan dit instrument ook goed worden ingezet. 

Maak daarbij wel duidelijke afspraken: 

Werk je in het vo? Bij de MVT-vakken worden mondelinge toetsen of schoolexamens al langer toegepast. Mondelinge toetsen zijn zeer geschikt om ook digitaal af te nemen. Zeker in een een-op-een-leersituatie. Ook voor andere vakken zijn digitaal mondelinge toetsen een optie. 

Tips voor digitaal mondeling toetsen in het vo

Neem je digitaal een mondelinge toets af, zoals een PTA-toets? Controleer dan eerst of deze aangepast moet worden en stem dit af met de examensecretaris en/of de MR.

Waarmee moet je rekening houden bij het afnemen een mondeling toets of schoolexamen?   

Terug