Kansrijk adviseren

voor PO en VO | bijgewerkt op 27 september 2022

Lesgeven op afstand vraagt om extra aandacht voor kwetsbare kinderen. Kansarme kinderen lopen bijvoorbeeld kans minder goed te scoren op de eindtoets omdat zij een leerachterstand hebben opgelopen. Daarmee is het schooladvies bepalender geworden.  

Een aantal partijen in het onderwijs (waaronder de PO-Raad, VO-raad, AVS, AOb en het Lerarencollectief) roepen scholen in het primair onderwijs daarom op kwetsbare groep 8-leerlingen bij wie getwijfeld wordt over het meest passende advies kansrijk te adviseren, en scholen in het voortgezet onderwijs om leerlingen bij wie getwijfeld wordt over de meest passende brugklas, kansrijk te plaatsen.  

Op deze pagina vind je:

Handreiking schooladvisering 

Om scholen in het primair onderwijs te ondersteunen bij een zorgvuldige schooladvisering, heeft het ministerie van OCW (in samenwerking met SLO en verschillende pilotscholen) de ‘Handreiking schooladvisering’ ontwikkeld. Deze handreiking bevat wetenschappelijke informatie en praktijkvoorbeelden rondom schoolklimaat, hoge verwachtingen, informatiebronnen bij het schooladvies, betrokkenheid van leerlingen en ouders en de samenwerking met het voortgezet onderwijs. Er is specifiek aandacht voor kansrijk adviseren. Meer informatie kun je vinden op de website van SLO 

Brieven over kansrijk adviseren voor scholen

Onderstaande brieven zijn door het ministerie van OCW verstuurd naar scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

Tutorials

Het Lerarencollectief maakt handige tutorials, waarbij ook aandacht wordt besteed aan schooladvisering in coronatijd.

Infographic – Kansrijk adviseren

Waarom kansrijk adviseren zo belangrijk is en hoe je dat doet, zie je in deze infographic van de PO-Raad.

Infographic – Een kansrijke overgang van basisschool naar middelbare school

De overstap van po naar vo is een bepalende stap voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Met een kansrijk schooladvies en een kansrijke plaatsing in het vo komen leerlingen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses. In deze interactieve infographic van het ministerie van OCW staan adviezen om leerlingen op weg te helpen bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school. De infographic is bedoeld voor leraren, interne begeleiders, schoolleiders en schoolbesturen.

Terug