Presentaties en spreekbeurten

voor PO | bijgewerkt op 27 september 2022

Als een leerling thuis zit maar wel onderwijs kan volgen, is een spreekbeurt, boekbespreking of een nieuwskring op afstand heel goed mogelijk. Veel leerlingen zijn tenslotte al bekend met PowerPoint en andere programma’s voor het maken van presentaties. 

Tips voor het geven van presentaties op afstand:

Terug