Toetsen via platforms

voor PO en VO | bijgewerkt op 27 september 2022

Hoe kun je veilig toetsen afnemen in een Google- of Microsoft-omgeving? Op deze pagina vind je meer informatie over toetsen via platforms. 

Gebruik je op school Chromebooks en worden ze door de school beheerd? Of heb je een licentie voor Google Workspace (voorheen G Suite)? Dan kun je de veilige toetsomgeving van Google gebruiken. Gebruik je op school Windows-devices die door de school worden beheerd en gebruik je Office 365? Dan kun je de veilige toetsomgeving van Microsoft gebruiken.  

Dat is prettig, want op beide platforms zorgt de toetsmodus ervoor dat leerlingen niet kunnen spieken. Ze kunnen in elk geval geen andere tabbladen openen, chatprogramma’s starten of andere (digitale) hulpmiddelen gebruiken tijdens de toets.  

Op deze pagina vind je informatie over:

Toets samenstellen 

De omgeving van Google en Microsoft bieden ook de mogelijkheid een toets samen te stellen en automatisch te beoordelen. Hoewel de mogelijkheden van toetsvragen beperkt zijn, zijn er voldoende middelen om eenvoudig een (betrekkelijk) goede toets te maken. Je kunt kiezen uit meerkeuzevragen, open vragen en selectievragen. Je kunt bronnen toevoegen, hele toetsen uploaden of de toetsomgeving naast een papieren toets inzetten (als je meer bronnen wilt gebruiken, het zogenoemde ‘blended toetsen’). Uiteraard kun je ook met collega’s samenwerken aan een toets in de Cloud. 

Voorbereiden van de toets 

Denk voordat je aan de slag gaat met het samenstellen van een toets goed na over de volgende zaken: 

Naast dit alles hebben beide platforms hun eigen, specifieke mogelijkheden. 

Veilig toetsen in een Google-omgeving 

TOETSPROCES           
Voorbereiden  Afnemen  Afronden       
Construeren & samenwerken  Delen & beveiligen  Inloggen & starten  Inleveren & Afsluiten  Beoordelen & becijferen  Administreren 

Voorbereiden van de toets 

Werk je in de Cloud met Google Drive of Classroom? Dan kun je ervoor kiezen om eigen toetsen te maken met Forms. Hiermee zet je een toets in de vorm van een formulier klaar voor de leerling. Als de leerling de toets heeft ingevuld, genereert dit een handig antwoordenoverzicht. Dat is makkelijk bij het nakijken. Je kunt ook een Google-document aanbieden aan de leerling. Het nakijken van de antwoorden is dan wat omslachtiger. 

Afnemen van de toets 

Hoe goed je de toets beveiligt, hangt af van het doel en het belang van de toets. Het streng beveiligen van een toets door het goed ‘locken en blokken‘ van het device is vooral nodig voor de belangrijkere (summatieve) toetsen. Denk hierbij aan de overgangstoetsen en schoolexamens. Uiteraard is het voor een formatieve toets of een snelle vragenlijst niet nodig om een device volledig te beveiligen: daar bieden andere tools vaak al voldoende mogelijkheden voor. Lees meer over het locken en blocken van een Chromebook of Windows Laptop.

Voorwaarde voor digitaal toetsen op een Chromebook 

Om een Chromebook te kunnen locken en blokken, moet deze zijn opgenomen in de Google Admin Console. Dit betekent dat de Chromebook wordt beheerd vanuit de Google Workspace-omgeving van school. Dit kost per Chromebook eenmalig € 25 – € 30. Vanuit de Google Admin Console kan de Chromebook in ‘Kioskmodus’ worden gezet. Dit kan de leraar ook zelf vanuit Google Forms bij het aanmaken van een toets onder ‘instellingen’ aangeven. 

Kioskmodus 

Deze modus zorgt ervoor dat functies als autocorrectie, woordenboek, het delen van documenten, klembord en zelfs hardware als USB-poorten worden uitgeschakeld. Hiermee wordt het dus een ‘dom device’; er kan veel minder mee en er kan veilig mee worden getoetst. Kioskmodus biedt 3 opties voor digitaal toetsen

  1. De school stelt de Chromebook in als kiosk van een enkele app. Wanneer er een Chrome-extensie beschikbaar is van de toetsapplicatie, kan de Chromebook zo worden ingesteld de toetsapplicatie direct wordt getoond zodra de leerling inlogt. De leerling kan dan  uitsluitend die applicatie gebruiken, eventueel aangevuld met restricties of toegangen die de beheerder heeft toegevoegd. De leraar geeft bij het maken van een toets via Google Forms aan, dat de Chromebook in vergrendelde modus wordt gezet. Dit kan bij het aanmaken van de toets door in de ‘instellingen’ van de toets (wiel-icoon), de ‘vergrendelde modus’ in te schakelen. 
  1. De examenmaker stelt accounts voor leerlingen in voor het examen. Simpelweg betekent dit dat de beheerder restricties toewijst aan leerlingen die de toets gaan maken. Zo kun je uitgebreid een toetsprofiel opstellen, en aangeven wat een leerling wel en niet mag tijdens de toets. De leerling logt in, opent de juiste toetsapplicatie, maakt de toets en logt weer uit. 
  1. De school stelt beheerde gastsessies in op de examenapparaten. Dit betekent dat er aan het device een extra account wordt toegevoegd. Wanneer de leerling hierop inlogt, komt hij in de kioskmodus terecht waarin hij de toets maakt. Wanneer de leerling weer uitlogt, kan hij daarna inloggen op het eigen account, zonder dat daar restricties op zijn toegepast. 

Vergrendelen en monitoren 

Wanneer je snel een (formatieve) toets wilt afnemen in Google Forms, wil je ook snel afleidingen wegnemen bij leerlingen. Hier heeft Google de Lockmodus voor ontwikkeld, een soort Kioskmodus Light. In het Nederlands is het de ‘vergrendelde modus’. De leerling kan dan niets anders dan de toets maken op zijn Chromebook. Op het moment dat de leerling het tabblad sluit, heeft hij geen restricties meer op het device en de leraar krijgt daar dan een melding van. De leraar geeft aan bij het maken van een toets via Google Forms dat de Chromebook in vergrendelde modus wordt gezet. Dit doet de leraar bij het aanmaken van de toets door in de ‘instellingen’ van de toets (wiel-icoon), de ‘vergrendelde modus’ in te schakelen. 

Je kunt als leraar op afstand ook een telefoon of videoprogramma inzetten tijdens de toets om de leerling te monitoren, zodat de betrouwbaarheid van het eindresultaat enigszins kan worden gegarandeerd. Hiermee kun je de leerling realtime monitoren tijdens de toetsafname. 

Google heeft hiervoor al veel geregeld, zodat je snel aan de slag kunt met een digitale toets. Belangrijk is de Admin Console, deze is echt voorwaardelijk voor het instellen van de Kioskmodus op de Chromebooks. Dit werkt dus niet op Chromebooks die niet in beheer zijn van de school. Kom je er niet uit? Vraag advies bij je ict-leverancier. Die kan je verder helpen bij de mogelijkheden en de implementatie. 

Wil je meer informatie? Bekijk de Kickstarter van Voortgezet Leren voor meer praktische tips over het gebruik van Google Forms. 

Veilig toetsen in een Microsoft-omgeving 

TOETSPROCES           
Voorbereiden  Afnemen  Afronden       
Construeren & samenwerken  Delen & beveiligen  Inloggen & starten  Inleveren & Afsluiten  Beoordelen & becijferen  Administreren 

Voorbereiden van de toets 

Werk je in de Cloud met Microsoft Teams? Dan kun je ervoor kiezen om eigen toetsen te maken met opdrachten. Hiermee zet je een opdracht klaar voor de leerling. 

Wanneer je snel een (formatieve) toets wilt maken, kun je Microsoft Forms gebruiken. Binnen Forms kun je toetsen, snel quizzes en polls maken en verspreiden onder de leerlingen. Door de instellingen van ‘Take a Test’ (zie verderop in dit artikel) kun je het device toetsveilig maken. Forms geeft de docent snel feedback in de vorm van evaluatielijsten, waardoor je als docent niet meer hoeft na te kijken. Je kunt ook een Word-document of pdf aanbieden aan de leerling. Het nakijken van de antwoorden is dan wel wat omslachtiger. 

Wil je meer informatie? Bekijk de Kickstarter van Voortgezet Leren voor meer praktische tips over het gebruik van Microsoft Forms. 

Afnemen van de toets 

Om de laptop ‘spiekproof’ te maken en deze te ‘locken en blokken‘ moet deze zijn opgenomen in Intune voor Educatie, het MDM-platform van Microsoft. Dit betekent dat het device wordt beheerd vanuit de Intune-omgeving van school. We gaan ervan uit dat je deze MDM-omgeving al hebt, zodat je de applicaties die al in huis zijn kunt gebruiken. Dit is een gratis dienst van Microsoft. Vanuit Intune kan het device in een beveiligde omgeving worden gezet voor digitaal toetsen. Binnen de Intune-omgeving moet een ‘Take a Test’-profiel worden aangemaakt. 

Naast Intune zijn er volop andere mogelijkheden, zoals opties opgenomen in elo’s (bijvoorbeeld itslearning), toetsplatformen of losse beveiligingsplatformen (zoals Quayn) voor toetsen (zoals Schoolyear). 

Take a Test 

Voor het afnemen van een summatieve high stake-toets, kun je ‘Take a Test’ van Microsoft inzetten. Take a Test is een profiel met extra instellingen dat je kunt toewijzen aan leerlingen. Het device wordt dan in een modus gezet die ervoor zorgt dat functies zoals autocorrectie, woordenboek, het delen van documenten, het openen van andere apps, het klembord en zelfs hardware als USB-poorten worden uitgeschakeld wanneer een leerling online een toets maakt. Hiermee wordt het dus een ‘dom device’ dat alleen de browser Microsoft Edge gebruikt (de browser waarmee de toets wordt afgenomen). ‘Take a Test’ biedt twee mogelijkheden voor het toepassen van een toetsprofiel: 

1. Een speciaal testaccount configureren 

Wanneer een leerling inlogt op het account, start ‘Take a Test’ automatisch de vooraf geconfigureerde toets-url op in Microsoft Egde. Dit is de enige app die werkt; de leerling heeft nergens anders toegang toe. 

2. Verspreiden van de toets-url 

Wanneer je zelf een toets hebt gemaakt, kun je de url verspreiden via bijvoorbeeld e-mail of Teams. Wanneer de leerlingen deze link aanklikken, staat het device in toetsmodus. Door op Ctrl+Alt+Delete te drukken, verlaat de leerling de toetsmodus. 

Laagdrempeliger monitoren 

De leraar kan op afstand ook een telefoon of videoprogramma inzetten tijdens de toets om de leerling te monitoren zodat de betrouwbaarheid van het eindresultaat enigszins kan worden gegarandeerd. Hiermee kun je de leerling realtime monitoren tijdens de toetsafname. 

Microsoft heeft al veel geregeld, zodat je snel aan de slag kunt met een digitale toets. Belangrijk is de Intune-omgeving, deze is echt voorwaardelijk voor het instellen van de ‘Take a Test’-modus op de Windows-devices. Dit werkt dus niet op Windows-devices die niet in beheer zijn van de school. Kom je er niet uit? Vraag advies bij je ict-leverancier. Die kan je verder helpen bij de mogelijkheden en de implementatie. 

Terug