Partners en bijdragers

voor PO en VO | bijgewerkt op 15 september 2022

Les op afstand is een initiatief van Kennisnet in samenwerking met het ministerie van OCW, de PO-Raad en de VO-raad. Ook organisaties zoals SIVON het Lerarencollectief, SLO, het NRO en het NJi dragen inhoudelijk bij.

Daarnaast zetten verschillende organisaties zich via ons loket in om je vragen te beantwoorden, zoals CNV onderwijs, de AVS en Ouders & Onderwijs.

Terug