Partners en bijdragers

voor PO en VO | bijgewerkt op 24 november 2021

Les op afstand is een initiatief van Kennisnet in samenwerking met het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-raad en SIVON.

Ook organisaties zoals het LerarencollectiefResearchEdSchoolinfo en het NJi dragen inhoudelijk bij. CITO draagt als expert bij aan de informatie over toetsen. Het NRO draagt met expertise uit onderzoek bij aan het maken van bewuste, onderbouwde keuzes. SLO draagt met haar expertise bij aan curriculumvraagstukken.

Terug