Gezocht op: ''

Hybride onderwijs en onderwijs op afstand in het po en vo

Hybride onderwijs en onderwijs op afstand in het po en vo Op lesopafstand.nl vind je alle betrouwbare informatie die je nodig hebt voor het organiseren van hybride onderwijs en onderwijs…


Vragen over rechten personeel

Vragen over rechten personeel Welke rechten hebben werknemers in het primair en voortgezet onderwijs binnen de richtlijnen en protocollen rond COVID-19? Hier vind je een aantal antwoorden op veelgestelde vragen…


Personeelsbeleid op afstand

Personeelsbeleid op afstand Ook op afstand wil je oog houden voor je medewerkers. Het vormgeven en verzorgen van afstandsonderwijs zorgt voor ontwikkelingen in het onderwijs. Dit hangt samen met ontwikkelingen…


Lesgeven op afstand

Lesgeven op afstand Meer informatie over samenwerken in: Microsoft Teams Google-Hangout FAQ De FAQ over Google worden behandeld in een webinar. De FAQ over Microsoft teams worden behandeld in een…


Protocollen en richtlijnen

Protocollen en richtlijnen Het onderwijs heeft nog steeds te maken met de coronamaatregelen. Daarvoor zijn protocollen en richtlijnen opgesteld en posters voor scholen en ouders. FAQ Primair onderwijs Voor het…


Centraal examen

Centraal examen Vanwege de coronacrisis hebben leerlingen in 2021 ruimere mogelijkheden om het eindexamen af te leggen. Ook is er extra ondersteuning voor leerlingen die zich voorbereiden op hun examen….


Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen Op de veelgesteldevragenpagina’s voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs vind je veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de richtlijnen. De vragen en antwoorden worden gemaakt door de PO-Raad…


Veelgestelde vragen voortgezet onderwijs

Veelgestelde vragen voortgezet onderwijs Hier vind je veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de richtlijnen. De onderstaande pdf met Q&A’s van het ministerie van OCW gaat in op de…


Professionalisering

Professionalisering Welke lessen kunnen we leren van de periode van onderwijs op afstand? Op deze themapagina vind je relevant onderzoek naar professionalisering in periodes van afstandsonderwijs en hybride onderwijs. Zo kun…


Mentale ondersteuning

Mentale ondersteuning Een groeiende groep leerlingen heeft het mentaal zwaar als gevolg van de coronacrisis. Wat kun je hier als school in betekenen? Kijk voor meer informatie ook bij Pedagogiek…


Kansrijk adviseren

Kansrijk adviseren De coronacrisis vraagt om extra aandacht voor kwetsbare kinderen. Zo heeft de schoolsluiting mogelijk negatieve gevolgen voor leerlingen in groep 8. Kansarme kinderen lopen bijvoorbeeld kans minder goed…


Toetsen binnen platforms

Toetsen binnen platforms Hoe kun je veilig toetsen afnemen in een Google- of Microsoft-omgeving? Op deze pagina vind je meer informatie over toetsen op platforms. UPDATE 1MAART De afgelopen tijd…


Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid In periodes van afstandsonderwijs hebben ouders en de school elkaar extra nodig als het gaat om de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Ouders moeten wennen aan hun nieuwe rol,…


Schoolexamentoetsen op afstand

Schoolexamentoetsen op afstand Docenten staan als gevolg van corona en de bijbehorende maatregelen voor een complexe taak. Bij de organisatie van de schoolexamens moeten ze rekening houden met leerlingen die…


Nieuw

Nieuw Op deze pagina vind je een overzicht van recent toegevoegde informatie op lesopafstand.nl en van publicaties of hulpmiddelen die we graag extra onder de aandacht willen brengen. Bij Protocollen…


Online surveilleren

Online surveilleren Met toetsen op afstand kun je leerlingen die in quarantaine zitten toch de kans te bieden een toets of schoolexamen te maken. Je wilt natuurlijk niet dat leerlingen…


Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden Gedragsanalyse naleven maatregelen in het vo Het rapport ‘Gedragsanalyse – Naleving coronamaatregelen vo-scholen’ geeft inzicht in hoe vo-leerlingen gestimuleerd kunnen worden tot het nog beter naleven van de coronamaatregelen op en…


Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden Hoe werken andere scholen onderdelen van hun Plan B uit? We verzamelen voorbeelddocumenten van scholen die zij graag ter inspiratie willen delen met andere scholen. Anticiperen op vier scenario’s…


Stappenplan onderwijs op afstand en hybride onderwijs

Stappenplan onderwijs op afstand en hybride onderwijs Hoe organiseer je je onderwijs wanneer je te maken krijgt met scenario’s die om onderwijs op afstand of hybride onderwijs vragen? Voor die…


Digitaal mondeling toetsen

Digitaal mondeling toetsen Een mondelinge toets op afstand kan een krachtig en effectief middel zijn om de voortgang van een leerling te monitoren. Zorg er wel voor dat je dit…


Terug