Ict-infrastructuur

voor PO en VO | bijgewerkt op 28 januari 2021

Om onderwijs op afstand te kunnen geven, is het van belang dat elke leerling de beschikking heeft over een goede internetverbinding, een device en een platform voor delen.

Wanneer er veel videobelverbindingen (via bijvoorbeeld Google Meet/Classroom of Microsoft Teams) worden opgezet, kan je internetverbinding daaronder lijden. Hoe je daarmee rekening houdt en hoe je andere mogelijke problemen met je internetverbinding oplost, lees je bij Kennisnet in het artikel ‘Videobellen op school: Wat is de impact op uw internetverbinding en computernetwerk?‘.

Om goed gebruik te kunnen maken van Google G Suite of Office 365, moet het platform eerst goed ingericht zijn. Hoe pak je dat het beste aan? En wat doet je leverancier? Dat lees je bij Platformen.

Op het moment dat je als school afstandsonderwijs gaat geven met ict, kun je ervoor kiezen schooldevices uit te lenen aan leerlingen als zij thuis niet de beschikking hebben over een (geschikt) device. Waarop moet je allemaal letten bij het uitlenen van devices aan leerlingen? Dat lees je bij Uitlenen devices.

Roostersoftware

Doordat leerlingen onderling ook 1,5 meter afstand moeten bewaren, splitsen veel scholen de groepen leerlingen op die uitgezonderd zijn van thuisonderwijs zoals examenklassen. Roostersoftwareleveranciers kunnen hier in sommige gevallen bij helpen.

Een groot aantal scholen weet niet altijd van de mogelijkheden die roostersoftware bieden. Vraag bij je softwareleverancier of ze nieuwe functies aan (kunnen) bieden voor de complexe vraagstukken die volgen bij nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Terug