Ict-infrastructuur

voor PO en VO | bijgewerkt op 22 december 2020

Om onderwijs op afstand te kunnen geven, is het van belang dat elke leerling de beschikking heeft over een goede internetverbinding, een device en een platform voor delen.

Wanneer er veel videobelverbindingen (via bijvoorbeeld Google Meet/Classroom of Microsoft Teams) worden opgezet, kan je internetverbinding daaronder lijden. Hoe je daarmee rekening houdt en hoe je andere mogelijke problemen met je internetverbinding oplost, lees je bij Kennisnet in het artikel ‘Videobellen op school: Wat is de impact op uw internetverbinding en computernetwerk?‘.

Om goed gebruik te kunnen maken van Google G Suite of Office 365, moet het platform eerst goed ingericht zijn. Hoe pak je dat het beste aan? En wat doet je leverancier? Dat lees je bij Platformen.

Op het moment dat je als school afstandsonderwijs gaat geven met ict, kun je ervoor kiezen schooldevices uit te lenen aan leerlingen als zij thuis niet de beschikking hebben over een (geschikt) device. Waarop moet je allemaal letten bij het uitlenen van devices aan leerlingen? Dat lees je bij Uitlenen devices.

Aanvragen extra laptops en tablets voor tegengaan onderwijsachterstand in tijden van corona

Het kabinet stelt 15 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanschaf van devices, zoals laptops en tablets, in de strijd tegen onderwijsachterstanden in tijden van corona. Met het extra geld wordt de eerdere aanvraagronde uitgebreid en verlengd. De apparaten zijn bedoeld voor po- en vo-scholen (inclusief sbo en vso) die vanwege hybride onderwijs en les op afstand extra devices nodig hebben voor leerlingen die daar thuis niet over beschikken. Van schoolbesturen wordt een eigen bijdrage gevraagd van 25 procent. SIVON zal opnieuw de devices inkopen en verspreiden. Lees bij SIVON wat de voorwaarden zijn en hoe je devices kunt aanvragen. Let op: aanvragen kan tot 15 januari 2021.

Terug