Praktijkvoorbeelden afstandsonderwijs

voor PO en VO | bijgewerkt op 27 september 2022

Welke keuzes maken scholen bij het organiseren van afstandsonderwijs, en het combineren van onderwijs op school en thuis?

Uit de gesprekken die we voeren met scholen komen enkele benaderingen nadrukkelijk naar voren. We hebben deze beschreven in de vorm van scenario’s. Je hoeft als school niet voor één scenario te kiezen, maar door elementen van de verschillende scenario’s te gebruiken kom je tot een mix die jouw school het beste past. Ook hebben we praktijkvoorbeelden beschreven in casussen. De komende tijd vullen we deze steeds aan. Heb jij een inspirerend voorbeeld? Laat het ons weten via het loket

Keuze 1: het lesrooster centraal en daarop variëren 

Deze opdrachten worden SMART geformuleerd: wat moet ik leren, waarom, hoe, et cetera. De leerlingen kunnen zowel thuis als op school aan de opdrachten werken. 

Keuze 2: het leerdoel centraal – werken met de studieplanner 

In deze variant bieden scholen delen uit de klassieke les apart aan: instructie, werken aan opdrachten in verschillende werkvormen (project, samenwerking, onderzoek, et cetera), toetsen en afsluiting. 

Bij deze keuze is een zo gedetailleerd mogelijk overzicht van opdrachten en het programma voor toetsing en afsluiting van belang. Dit overzicht wordt aan het begin van het jaar gemaakt en is altijd te raadplegen door leerlingen. 

De overzichten zijn er in veel varianten: studiewijzers, werkplanners, weekplanners, leerdoeloverzichten of rubrics. Veel scholen hebben er al digitale versies van. 

Hoe gedetailleerder deze planners zijn, met opdrachten en vormen van toetsing en toetsingsmomenten, des te beter bewijzen ze nu hun nut om tot organisatie van hybride onderwijs te komen. Leerlingen zijn dan immers al bekend met het antwoord op de vraag: wat weet je en wat kun je aan het eind van deze periode? 

Keuze 3: les op afstand structureel inzetten en begeleiding op school waar nodig 

Sommige scholen kiezen ervoor de lessen op afstand intact te laten ook zonder code rood, omdat daar een zekere routine mee is bereikt. 

Let op: dit scenario sluit niet aan bij het ‘sectorplan covid-19 in het onderwijs’ en dient daarom alleen ter inspiratie. 

Praktijkvoorbeelden van afstandsonderwijs 

Hoe werkt de combinatie van afstandsonderwijs en fysiek onderwijs in de praktijk? We verzamelen voorbeelden van scholen die hun keuze voor een mix van onderwijs thuis en op school al hebben gemaakt. 

Heb je een goed praktijkvoorbeeld? Doet jouw school het anders dan de voorbeelden die je hier ziet staan? Op deze website blijven we voorbeelden uit de praktijk publiceren. Wil je jouw ervaringen delen? Neem dan contact op met ons loket

Werk je in het primair onderwijs?

Bekijk hieronder de tips van Alma van den Bos. Zij is leerkracht en coördinator van de Rijdende School en heeft veel ervaring met het geven van volwaardig onderwijs door het combineren van fysiek onderwijs en onderwijs op afstand.

Werk je in het voortgezet onderwijs?

Casus 1: Picasso Lyceum in Zoetermeer

Het Picasso Lyceum in Zoetermeer is een school die al lang ervaring heeft met het werken vanuit leerdoelen met intensieve persoonlijke begeleiding. Voor de situatie na juni werkt deze school de organisatie van onderwijs als volgt uit:

Casus 2: SG De Rietlanden in Lelystad

SG De Rietlanden is een brede vo-school die werkt aan het concept 20-80 Learning.

Het team van deze school wil af van de ‘demotiverende honderd toetsen per jaar’, maar elke leerling beter kunnen determineren en de vinger aan de pols houden. Deze periode betekent voor de school een bevestiging dat de driehoek ouders – leraar – leerling werkt:

Bronnen

Dit artikel is gebaseerd op gesprekken met: 

Terug