Praktijkvoorbeelden

voor PO en VO | bijgewerkt op 7 juni 2021

Veel lessen hebben door het sluiten van de scholen een digitale transformatie ondergaan. Dat was even wennen, maar wat hebben we uiteindelijk geleerd van onderwijs op afstand? En welke onderdelen zijn zo waardevol dat leraren die blijven gebruiken?

Praktijkvoorbeelden voor het po

“Wij blijven onze weektaak in Google Classroom zetten. Dat is veel handiger, goedkoper en milieuvriendelijker dan de weektaak honderd keer uitprinten”, vertelt Suzanne van Kranenburg, leerkracht groep 8, aan Leraar.nl.

Bij Auris is hard gewerkt tijdens de sluiting van de scholen. Er werd onder andere een taskforce ingesteld, onderwijs op afstand ingericht en de scholen herontdekten de ict-afdeling én vice versa. Hoofd ict Hester Hegmans vertelt aan Samen slimmer PO van de PO-Raad: “Door de coronacrisis heeft ict blijvend een stevigere plek in ons onderwijs gekregen. We kunnen en willen niet meer terug naar hoe het was. We hebben veel geleerd en gaan dat verder uitbouwen.”

Basisschool De Boomgaard in Utrecht organiseerde een brainstormsessie met directeuren, leerkrachten en ouders onder de titel: ‘Post-corona als kans om innovatie door te zetten’. Ouder Eveline Oostdijk was daarbij betrokken en deelt de belangrijkste inzichten die ze met elkaar opdeden.

Praktijkvoorbeelden voor het vo

De verschuiving naar andere, digitale vormen van onderwijs biedt ruimte voor meer zelfstandigheid en leerdoelgericht denken. Schoolleider Bert Oosting van OSG Sevenwolden ziet dat leraren en leerlingen daar nu meer voor openstaan. Daarom wil hij het momentum vasthouden om zo een volgende stap te zetten. Dat vertelt hij op schoolleidersvoordetoekomst.nl.

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim was net begonnen met een innovatietraject toen de coronacrisis uitbrak. Via vlogs van leerlingen deden ze nieuwe inzichten op over afstandsonderwijs. “Sommige leerlingen vonden de nieuwe vrijheid, rustige omgeving en eigen verantwoordelijkheid tijdens de lockdown heel prettig. Maar bijna allemaal misten ze de sociale interactie in het klaslokaal”, vertelt Simanca Deurloo, lerares biologie en projectleider van het innovatietraject aan Voortgezet Leren. Ze deed deze ontdekkingen dankzij de vlogs van ongeveer 50 leerlingen die ze vroeg naar hun ervaring met afstandsonderwijs tijdens de lockdown.

In VO-magazine van de VO-raad zijn meerdere praktijkvoorbeelden beschreven van scholen en de door hen geleerde lessen. Je kunt ze hieronder downloaden:

Ben je op zoek naar meer praktijkvoorbeelden? Kijk ook eens op delen.meteddie.nl.

Terug