Geleerde lessen uit onderzoek

voor PO en VO | bijgewerkt op 25 november 2021

Welke lessen kunnen we leren van de periode van les op afstand en hybride onderwijs? Op de onderliggende themapagina’s vind je relevante onderzoeken naar verschillende aspecten van onderwijs op afstand en hybride lesvormen. Je kunt zelf ook bijdragen door deel te nemen aan onderzoek.

NRO verzamelt onderzoek 

Het NRO verzamelt momenteel al het onderzoek naar de impact van de coronacrisis, zoals het vormgeven van educatief partnerschap. Ook inventariseert het NRO welke vragen er nog leven in het veld. Heb je een vraag? Stel je vraag bij de Kennisrotonde. Zie de coronapagina van het NRO voor meer informatie. 

De Kennisrotonde heeft verzameld wat we allemaal al weten over specifieke onderwerpen: afstandsleren, ouderbetrokkenheid, motiveren op afstand, zomerscholen en verlengde leertijd, zittenblijven of overgaan en blended learning

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO), onderdeel van het NRO, heeft recent rapportages (factsheets) uitgebracht voor het primair onderwijs over leergroei tijdens de covidpandemie. Op de website staan ook nieuwsberichten over deze rapportages.

Oproep 

De komende tijd zullen er nog veel meer onderzoeken worden gepubliceerd. Kom je interessant onderzoek tegen? Laat het weten via het loket

Vragenlijst knelpunten

Vanaf begin oktober tot half november 2020 kon je via lesopafstand.nl een vragenlijst invullen. In deze vragenlijst hebben wij gevraagd naar knelpunten die scholen ervaren bij het organiseren van hybride onderwijs en onderwijs op afstand. Ook kon je aangeven welke informatie nog mist op deze website en bij de webinars die we organiseren. De vragenlijst is ingevuld door 102 deelnemers. Je kunt hieronder de signalen lezen die wij hebben ontvangen.

Terug