Onderzoek

voor PO en VO | bijgewerkt op 23 oktober 2020

Op deze pagina verzamelen we relevante onderzoeken naar onderwijs op afstand en hybride lesvormen. 

Doe mee aan onderzoek naar onderwijs op afstand

De ‘Monitor hybride onderwijs’ brengt voor scholen in kaart hoe zij invulling hebben gegeven aan onderwijs op afstand en welke waardevolle lessen zij graag willen behouden.

Ben je benieuwd hoe jouw leraren, ouders en leerlingen onderwijs op afstand (hebben) ervaren? Doe dan mee aan het onderzoek van de PO-Raad en Kennisnet en stel je eigen monitor samen (het onderzoek richt zich ook op het voortgezet onderwijs).

NRO verzamelt onderzoek 

Het NRO verzamelt momenteel al het onderzoek naar de impact van de coronacrisis op het onderwijs. En inventariseert welke vragen er nog leven in het veld. Heb je een vraag? Dan kun je die stellen via het formulier. Ook kun je je vraag stellen bij de Kennisrotonde. Zie de coronapagina van het NRO voor meer informatie. 

Ook heeft de Kennisrotonde verzameld wat we allemaal al weten over specifieke onderwerpen: afstandsleren, ouderbetrokkenheid, motiveren op afstand, zomerscholen en verlengde leertijd, zittenblijven of overgaan en blended learning

Eerste onderzoeksresultaten 

Inspectie van het onderwijs: aanpassen aan de omstandigheden

De inspectie van het onderwijs volgt het onderwijs in tijden van COVID-19 en dat geeft interessante informatie over de manier waarop het onderwijs zich aanpast aan de omstandigheden. De inspectie hoopt dat het onderwijsveld er zijn voordeel mee kan doen. Deze informatie is afkomstig van een willekeurige en representatieve steekproef onder scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Per sector worden enkele highlights naar voren gehaald. De inspectie heeft een eerste meting gedaan tussen 15 april – 23 april en een tweede meting tussen 22 juni – 3 juli, waarvan de resultaten bekend zijn. De resultaten van de derde meting tussen eind september en begin oktober volgen nog. 

Hogeschool Utrecht: verwachtingen van online lesgeven

De Hogeschool Utrecht heeft de wetenschappelijke publicatie ‘Teachers  – online teaching expectations and experiences during the COVID-19-pandemic in the Netherlands‘ gepubliceerd. De studie vergelijkt de verwachtingen van online lesgeven vlak voordat we afstandsonderwijs moesten geven met de ervaringen van een maand later. In totaal hebben 200 leraren meegedaan, verdeeld over alle sectoren.

VO-raad: invloed van afstandsonderwijs op de leermotivatie

In opdracht van de VO-raad zijn analyses gemaakt van onderzoek naar de invloed van afstandsonderwijs op de leermotivatie van leerlingen. Enkele eerste bevindingen:
– De motivatie om actief mee te doen in online lessen is lager in de bovenbouw van havo/vwo.
– Het hebben van een goede thuiswerkplek zorgt voor een wezenlijk verschil in de leermotivatie.

Het onderzoek is gedaan onder 21.995 leerlingen uit het voortgezet onderwijs die tussen half mei en half juli een vragenlijst invulden. Het is uitgevoerd door Femke Geijsel van de Radboud Docenten Academie en Math van Loo en Kim Höppener van e-Loo.

Oproep 

De komende tijd zullen er nog veel meer onderzoeken worden gepubliceerd. Kom je interessant onderzoek tegen? Laat het weten via het loket

Terug