Privacy en beveiliging

voor PO en VO | bijgewerkt op 27 september 2022

Thuiszittende leerlingen, nieuwkomers of corona – er zijn veel verschillende situaties waarin je als school afstandsonderwijs geeft. Er zijn allerlei tools en middelen die je daarbij ondersteunen, maar hoe zorg je ervoor dat je ze veilig inzet? Hoe bescherm je de data van je leerlingen en medewerkers optimaal? Waar let je op in contact met een leverancier? 

Tips: 

Meer weten? Bekijk voor aanvullende informatie de website Aanpak IBP van Kennisnet of neem voor vragen contact op met ibp@kennisnet.nl 

Informeren ouders en leerlingen

Veel scholen kiezen ervoor meer digitaal te werken. Heb je als school alles goed geregeld op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP)? Dan kan het raadzaam zijn daarover ouders te informeren.  

Denk bijvoorbeeld aan: 

Leidraad: omgaan met de online verspreiding van ongewenste beelden 

Wat kan een school doen met de verspreiding van ongewenste beelden? Hoe moet een school hiermee omgaan en wat zijn de mogelijkheden om dit te voorkomen? Nu de digitalisering in het onderwijs toeneemt zal dit probleem mogelijk ook vaker voorkomen. In de leidraad ‘Wat doet u als school met de online verspreiding van ongewenst beelden’ is te lezen wat je als school hiermee kunt doen. De leidraad is initiatief van Kennisnet, in samenwerking met Stichting School & Veiligheid en de VO-raad.  

Meer weten? Lees hier het artikel en download de leidraad. 

Terug