Videobellen met videochatapplicaties

voor PO en VO | bijgewerkt op 23 mei 2022

Wil je aan de slag met videobellen en videochat? Hieronder leggen we uit welke applicaties de voorkeur hebben, op basis van de manier waarop zij met privacy omgaan.

Advies: Maak gebruik van het product dat je school al gebruikt

Vooral Microsoft Teams en Google Hangouts Meet worden nu veel gebruikt door scholen. Deze partijen bieden namelijk gratis licenties of uitbreidingen aan. 

Microsoft Teams
Maakt jouw schoolbestuur gebruik van Microsoft-licenties via SLBdiensten of APS-IT diensten en gebruik je Teams als een uitbreiding hierop? Dan zijn er goede afspraken over privacy gemaakt. SURF heeft ervoor gezorgd dat de afspraken gelden voor alle onderwijsinstellingen die licenties voor Microsoftproducten aanschaffen via SLBdiensten of APS-IT diensten. Meer informatie over wat je zelf moet doen om AVG-conform met Microsoft-producten te werken vind je op kennisnet.nl.

Hangouts Meet
Google heeft aangegeven dat voor Hangouts Meet dezelfde voorwaarden gelden als voor G Suite for Education. Meer informatie over de uitgevoerde DPIA, risico’s en uitkomsten rond het gebruik van Google vind je op sivon.nl, evenals veelgestelde vragen hierover.

Leerplatformen
Als je gebruikmaakt van videochat in het leerplatform (de elo) van de school, valt dat ook onder de bestaande voorwaarden in de verwerkersovereenkomst. Sommige leveranciers maken hiervoor gebruik van opensourcesoftware.

Het is aan het schoolbestuur om te beslissen of het gebruik wil maken van een van deze systemen.

Andere applicaties: Wees je bewust van de risico’s

Sommige scholen kiezen voor een andere applicatie. Hoewel het meestal mogelijk is met deze partijen een verwerkersovereenkomst af te sluiten, kan dit toch privacyrisico’s met zich meebrengen. Let daarom goed op de volgende zaken:

Open source
Ook het gebruik van opensourcesoftware zoals Jitsi kent nadelen. Tenzij de software door de instelling zelf of een betrouwbare partij wordt gehost, is ook bij deze applicaties lang niet altijd duidelijk wie de server beheert. Ook zijn er vaak geen afspraken mogelijk in de vorm van een verwerkersovereenkomst.

Privacy per applicatie

De Reisgids Digitaal Leermateriaal geeft een beeld van een aantal privacy-aspecten van veelgebruikte applicaties in het onderwijs.

Terug