Praktijkvoorbeelden

voor PO en VO | bijgewerkt op 16 februari 2021

Gedragsanalyse naleven maatregelen in het vo

Het rapport ‘Gedragsanalyse – Naleving coronamaatregelen vo-scholen’ geeft inzicht in hoe vo-leerlingen gestimuleerd kunnen worden tot het nog beter naleven van de coronamaatregelen op en rondom school.

Het gaat om de basisregels: 1,5 meter afstand houden, goede handhygiëne, het dragen van mondkapjes en thuisblijven bij coronagerelateerde klachten. Het rapport bevat concrete aanbevelingen voor scholen en OCW om naleving van de coronamaatregelen in het vo te bevorderen. Met als doel verspreiding van het coronavirus te verminderen en te zorgen voor een gezondere en veiligere werk- en leeromgeving op scholen.

Aan de hand van interviews met experts en onderwijspersoneel, een vragenlijst bij vo-leerlingen, een literatuurstudie en een quickscan van praktijkvoorbeelden is onderzocht welke factoren een rol spelen bij naleving.

Lesgeven op 1,5 meter afstand

Vmbo ’t Venster in Arnhem bood tot de huidige lockdown alle theoretische lessen alleen online aan. Uit de toetsresultaten bleek dat niet voor alle vakken even succesvol te zijn. Daarop bedachten zij eind vorig jaar een nieuwe oplossing.

Hoe zorg je voor anderhalve meter afstand als de scholen straks weer open gaan? Op Het Montessori Lyceum Groningen werkten leerlingen vóór de huidige lockdown één dag per week thuis. Rector Arno Moeijes vertelt.

Samenwerking noodopvang door kinderopvang en primair onderwijs

Het organiseren van noodopvang voor leerlingen in een kwetsbare positie en voor kinderen van ouders met cruciale beroepen is een uitdaging voor het onderwijs. De kinderopvang heeft het onderwijs aangeboden om scholen waar nodig en mogelijk te ondersteunen bij de organisatie van de noodopvang.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van samenwerkingsverbanden:

Heb je zelf een goed voorbeeld dat je graag wilt delen met andere scholen? Laat dan je suggestie achter via het loket.

Digitale open dagen

Diverse scholen, ook in het hoger onderwijs, werken al met alternatieven voor fysieke open dagen. De VO-raad heeft een aantal praktijkvoorbeelden verzameld.

Mogelijke oplossing voor zwangere van 28 weken en verder

Een zwangere werknemer moet vanaf 28 weken 1,5 meter afstand houden tot volwassenen en kinderen. Een mogelijke oplossing is het geven van instructies vanachter een bureau met een spatscherm. De eerste tafels en stoelen van de leerlingen worden verder naar achteren geschoven, zodat die in ieder geval op voldoende afstand staan tot het spatscherm.

De onderwijsassistent ondersteunt de leraar bij haar instructie (bijv. door op het bord te schrijven). Daarna vervolgt de onderwijsassistent de instructie door de instructieronde te lopen.

Terug