Zelftesten in het onderwijs

voor PO en VO | bijgewerkt op 28 november 2021

Op 26 november is besloten om de bestaande maatregelen in het onderwijs uit te breiden. Alle leerlingen in het vo en de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van het po en s(b)o krijgen het advies om tweemaal in de week preventief te testen. Dat geldt ook voor al het onderwijspersoneel van deze sectoren dat op school werkt. Hierbij gelden geen uitzonderingen meer voor personen die als immuun worden beschouwd. Dit aangepaste beleid wordt zo spoedig mogelijk uitgewerkt door het ministerie van OCW in overleg met het onderwijsveld. Scholen worden naar verwachting in de eerste week van december verder geïnformeerd over het proces, waarna zij vervolgens ouders/verzorgers verder inlichten.

Belangrijk om te weten

Terug