Zelftesten in het onderwijs

voor PO en VO | bijgewerkt op 24 november 2021

Op 2 november is besloten om de bestaande maatregelen in het primair en voortgezet onderwijs te continueren. Het blijft het belangrijk dat niet-immune leerlingen in het voortgezet onderwijs preventief twee keer per week thuis een zelftest afnemen. Ook personeel in het primair en voortgezet onderwijs dat (nog) niet als immuun wordt gezien, wordt geadviseerd twee keer per week een zelftest te doen. Leerlingen en medewerkers die als immuun worden gezien, hoeven geen gebruik te maken van zelftesten. Hiermee wordt het huidige beleid van zelftesten doorgezet.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs

De vaccinatiegraad onder 12-17 jarigen gaat omhoog. De leerlingen in het voortgezet onderwijs die nog niet-immuun zijn kunnen gebruikmaken van de door school verstrekte zelftesten. Door preventief zelftesten worden besmettingen en verdere verspreiding van het coronavirus op school zoveel mogelijk voorkomen.

Onderwijspersoneel in het primair en voortgezet onderwijs

Personeel in het primair en voortgezet onderwijs dat nog niet immuun is, wordt gevraagd om preventief twee maal per week een zelftest af te nemen. Medewerkers die als immuun worden gezien, hoeven geen gebruik te maken van zelftesten.

Belangrijk om te weten

Terug