Zelftesten in het onderwijs

voor PO en VO | bijgewerkt op 19 augustus 2021

Nog niet alle leerlingen, die dit willen, zijn (volledig) gevaccineerd. Er gelden daarom nog tot aan 19 september coronamaatregelen op school. Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot alle medewerkers van de school en er bestaat een mondkapjesplicht op de gangen en ruimten waar geen afstand is te houden. De zelftest is een test om snel te zien of een leerling of medewerker besmet is met het coronavirus. Door te testen kunnen we coronabesmettingen op school zo veel mogelijk voorkomen. Om de school veilig geopend te kunnen houden, is het belangrijk dat in ieder geval leerlingen en onderwijspersoneel dat nog niet immuun is zichzelf twee keer per week preventief testen op het coronavirus.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs

Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen gebruikmaken van de door school verstrekte zelftesten, waarbij het extra belangrijk is dat juist de leerlingen die nog niet immuun zijn zich twee keer in de week preventief testen.

Onderwijspersoneel in het primair en voortgezet onderwijs

Het OMT heeft in haar meest recente advies aangegeven dat het preventief testen door onderwijspersoneel niet meer hoeft wanneer zij volledig gevaccineerd zijn en twee weken hebben gewacht om de immuniteit op te bouwen. Vanwege de hoge vaccinatiegraad onder het personeel (waarschijnlijk boven de 85%) zullen scholen voor de periode tot medio september geen aanvullende zelftesten voor het personeel ontvangen. Voor het personeel dat (nog) niet immuun is, maar wel gebruik wil maken van zelftesten, is de verwachting dat er nog afdoende voorraad beschikbaar is (binnen uw school of eventueel binnen uw bestuur) om aan die vraag te voldoen. Ook is het voor iedereen mogelijk om twee gratis zelftesten te bestellen via www.zelftestenbestellen.nl. Bij signalen dat ook dit onvoldoende is, is het mogelijk om een spoedbestelling te plaatsen via de aanvraagmodule voor zelftesten (CoTeRo).

Belangrijk om te weten

Terug