Zelftesten in het onderwijs

voor PO en VO | bijgewerkt op 12 oktober 2021

Per 25 september zijn de coronaregels in het onderwijs versoepeld. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden tot medewerkers van de school en ook de mondkapjesplicht in gangen en ruimtes waar geen afstand gehouden kan worden komt te vervallen. Daarom blijft het belangrijk dat niet-immune leerlingen preventief twee keer per week thuis een zelftest afnemen. Ook personeel dat (nog) niet als immuun wordt gezien, wordt geadviseerd twee keer per week een zelftest te doen. Leerlingen en medewerkers die als immuun worden gezien, hoeven geen gebruik te maken van zelftesten. Hiermee wordt het huidige beleid van zelftesten doorgezet.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs

De vaccinatiegraad onder 12-17 jarigen gaat omhoog. De leerlingen in het voortgezet onderwijs die nog niet immuun zijn (dat wil zeggen volledig gevaccineerd met een wachttijd van twee weken na de laatste vaccinatie) kunnen gebruikmaken van de door school verstrekte zelftesten. Door preventief zelftesten worden besmettingen en verdere verspreiding van het coronavirus op school zoveel mogelijk voorkomen.

Onderwijspersoneel in het primair en voortgezet onderwijs

Personeel in het primair en voortgezet onderwijs dat nog niet immuun is, wordt gevraagd om preventief twee maal per week een zelftest af te nemen. Medewerkers die als immuun worden gezien, hoeven geen gebruik te maken van zelftesten.

Belangrijk om te weten

Terug