Zelftesten in het onderwijs

voor PO en VO | bijgewerkt op 23 april 2021

Scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs kunnen gebruikmaken van zelftesten. De zelftest is een test om snel te zien of een leerling of medewerker besmet is met het coronavirus. Zo kan een (grotere) uitbraak van het coronavirus op school worden voorkomen of beperkt.

Het gebruik van de zelftest komt naast (en dus niet in plaats van) alle maatregelen die al gelden op school, zoals: handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes.

Primair en speciaal onderwijs

Alle medewerkers van scholen uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs kunnen zichzelf preventief testen op het coronavirus. Dit geldt ook voor alle medewerkers van de kinderopvang, als deze opvang in hetzelfde gebouw als de school plaatsvindt. Door regelmatig (twee keer per week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een mogelijk grotere uitbraak worden voorkomen.

Voortgezet (speciaal) onderwijs

In het voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf testen op het coronavirus. Dit gaat op twee manieren:

  1. Risicogericht testen wordt ingezet bij medewerkers (leraren, onderwijsondersteunend personeel, overig ondersteunend personeel) en leerlingen, wanneer er een besmetting met het coronavirus op school bekend is. Zelftesten kan eraan bijdragen dat een mogelijke uitbraak wordt voorkomen of sneller kan worden opgespoord.
  2. Preventief testen wordt ingezet voor het onderwijspersoneel (leraren en onderwijsondersteunend personeel). Hierbij is de test een preventieve check, zonder dat daar direct aanleiding toe is. Door regelmatig (twee keer per week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een mogelijk grotere uitbraak worden voorkomen.

In het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs zal het begeleid zelftesten voor een deel van de leerlingen niet goed uitvoerbaar zijn. Met de sectororganisaties, het RIVM en GGD GHOR zijn alternatieve opties besproken om voor deze groep het sneltesten toch toegankelijk te maken.

Belangrijk om te weten

Terug