Logistiek

voor PO en VO | gepubliceerd op 17 mei 2021

Op deze pagina vind je meer informatie over de organisatie van het leveren van zelftests aan scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

Scholen ontvangen informatie over de levering van de zelftesten via cs@schotpoort.nl. Dit mailadres wordt niet beantwoord. Heb je vragen of opmerkingen over de levering, neem dan contact op met de helpdesk voor scholen.

Nieuwsberichten en aanvullende informatie worden verstuurd via update@zelftesteninhetonderwijs.nl.

De helpdesk (alleen voor scholen) is te bereiken via support@zelftesteninhetonderwijs.nl of op 088-7674077. Na 31 juli is de helpdesk gesloten.

Basisonderwijs en speciaal onderwijs

De zelftesten voor het preventief testen van alle medewerkers van scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs worden eenmalig verstrekt. Dit geldt ook voor alle medewerkers van de kinderopvang, als deze opvang in hetzelfde gebouw als de school plaatsvindt.

Voor het preventief testen ontvang je voor elke medewerker in het primair onderwijs en de inpandige kinderopvang een doosje met 25 stuks. Met die hoeveelheid heeft je medewerker voldoende testen om zichzelf 2 keer per week te kunnen testen, tot aan de zomervakantie.

De meeste scholen in het po hebben de testen inmiddels ontvangen. Omdat er relatief veel vrije dagen in mei waren, kan het zijn dat jouw school de testen nog niet heeft ontvangen. Dit wordt in de loop van mei opgelost. De distributeur heeft contactgegevens gekregen van alle scholen en laat tenminste 1 dag van tevoren – op het adres dat bekend is bij het ministerie van OCW – weten wanneer je de levering kunt verwachten.

Voortgezet onderwijs

De zelftesten voor het voortgezet onderwijs worden iedere 2 weken op school afgeleverd tot aan de zomervakantie. Vanaf maandag 17 mei ontvangen scholen in het voortgezet onderwijs ook testen voor het 2 keer per week preventief testen van leerlingen.

De distributeur heeft contactgegevens gekregen van alle scholen en geeft tenminste 1 dag van tevoren per e-mail aan wanneer je de levering kunt verwachten. Het is noodzakelijk dat er op school tenminste 1 persoon aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen.

Bij het aantal testen is uitgegaan van het aantal leerlingen en medewerkers van de locatie die bij het ministerie van OCW bekend is. De zelftesten zijn individueel verpakt. Het is de bedoeling dat iedere leerling en medewerker iedere 2 weken 4 testen meekrijgt om zichzelf thuis te kunnen testen. Na 2 weken komen zij terug voor opnieuw 4 zelftesten. Je herhaalt dit tot aan de zomervakantie.

Verpakking

De zelftesten zijn individueel verpakt. Afhankelijk van de fabrikant kan de verpakking groter of kleiner zijn. Ook verschilt het aantal testen, dat is afhankelijk van het aantal leerlingen en medewerkers per locatie. Het is daarom niet mogelijk om precies aan te geven hoeveel pallets je kunt verwachten. Gemiddeld zal dat tussen de 2 en 6 pallets zijn. Zorg dus voor voldoende bergruimte.

Bewaren

De testen mogen niet boven de 30 graden Celsius bewaard worden, omdat de kwaliteit dan achteruit gaat. Ook is het aan te raden een afgesloten bewaarruimte te kiezen, om te voorkomen dat testen ongewild worden meegenomen.

Terug