Privacy-quickscan applicaties

Mag ik deze app gebruiken? Dat is een vraag die regelmatig speelt, op elke school en bij elke leraar. De Privacy-quickscan geeft een eerste overzicht van belangrijke privacy-kenmerken van applicaties als het gaat om leerlinggegevens. Dit helpt de verantwoordelijke voor privacy en beveiliging binnen jouw school om snel een eerste inschatting te maken van het product en eventueel alternatieven voor te stellen.

Disclaimer

De Privacy-quickscan geeft op basis van de beschikbare informatie van leveranciers aan hoe zij scoren op de 5 eigenschappen. Ook zie je de datum waarop deze check is uitgevoerd. Het is mogelijk dat de voorwaarden na deze datum zijn gewijzigd. Ben je van mening dat de informatie over het product niet correct is? Neem dan contact op met ibp@kennisnet.nl. De lijst is nadrukkelijk niet bedoeld om een advies te geven over welke producten te gebruiken. Het is aan het schoolbestuur om naast deze informatie zelf de privacyvoorwaarden van een product te onderzoeken en de privacyrisico’s af te wegen alvorens deze te gaan gebruiken.

Zo gebruik je de quickscan

Applicatie Toepassing Ook te gebruiken zonder verwerking persoons-gegevens Onder-tekening privacy-convenant Verwerkers-overeenkomst mogelijk Verwerking data in EER Geeft aan geen data te delen met derden voor commerciële doeleinden Bijzonderheden Privacy-beleid Datum
gecheckt

Suggesties voor aanvullingen

Staat een online applicatie die jouw school wil gaan gebruiken er nog niet tussen? Stuur dan een mail naar ibp@kennisnet.nl. We gebruiken jouw input om de lijst verder aan te vullen.

Terug