Veilig gebruikmaken van video in je les

voor PO en VO | gepubliceerd op 29 september 2020

Wie les op afstand of hybride onderwijs geeft met behulp van videolessen, of dat nu met opgenomen filmpjes is of met een live videoverbinding, maakt het klaslokaal groter. Je breidt je lokaal als het ware uit naar de digitale ruimte.

Dit brengt echter ook risico’s met zich mee. Waar moet je op letten om te zorgen dat je die risico’s zo klein mogelijk houdt? 

Let op: lees ook het advies van Kennisnet ‘Kies voor een veilige videochatapplicatie‘.

Risico’s bij instructievideo’s of videolessen

Leerlingen kunnen livesessies bijvoorbeeld opnemen of bestaande filmpjes bewerken en die delen via sociale media. Er zijn voorbeelden van filmpjes bekend waar leerlingen:

Hoe hiermee om te gaan?

Afspraken met leerlingen

In de fysieke school gelden gedragsregels. Leerlingen die zich niet aan die regels houden, krijgen sancties opgelegd. Nu scholen hun lessen uitbreiden naar het digitale domein, is ons advies specifieke gedragsregels vast te leggen en deze met de leerlingen te delen. 

Voorbeelden van gedragsregels:

Veelal zullen dergelijk afspraken een specifieke of toegepaste uitwerking zijn van regels die nu ook in de gedragscode van de school staan. Je kunt die afspraken door ouders of leerlingen laten ondertekenen als je dat als school graag wilt, maar het heeft geen juridische waarde.

In de praktijk zien we dat veel scholen gedragsregels samenvoegen, zoals ook het Picasso Lyceum dat heeft gedaan. 

Afspraken met leraren

Leraren kunnen hun filmpjes het beste delen via het platform van de school (zoals de ELO of via Stream in Microsoft Office 365). Doe je dat niet, dan is het voor de school namelijk heel moeilijk de gedragsregels te handhaven.

Wil je toch gebruikmaken van YouTube, Vimeo of een ander online videoplatform? 

AVG

Probeer misbruik van videomateriaal van leraren, bijvoorbeeld door leerlingen, zoveel mogelijk te voorkomen en op te lossen via gedragsregels en sancties. Gaat het toch mis, dan is het niet zozeer de AVG die een rol speelt, maar andere wetgeving, zoals het portretrecht.

Terug