Themasessies

voor PO en VO | bijgewerkt op 22 april 2024

Wil je op de hoogte blijven van het Programma Digitale School? Sluit dan aan bij een van onze themasessies! Hieronder vind je meer informatie over de planning en inhoud en kun je sessies terugkijken.

22 mei Themasessie literatuuronderzoek ‘De toepasbaarheid van onderwijs op afstand’ 

Hoe ga je om met leerlingen die door hun gezondheidssituatie (tijdelijk) niet of niet volledig naar school kunnen? Digitaal afstandsonderwijs biedt voor veel leerlingen een uitkomst. Dit blijkt uit het literatuuronderzoek ‘De toepasbaarheid van onderwijs op afstand’ dat Oberon in opdracht van Kennisnet uitvoerde. Het onderzoek geeft inzicht in de inzet, randvoorwaarden en opbrengsten van digitaal afstandsonderwijs. De onderzoekers en auteurs geven in deze themasessie een presentatie over hun bevindingen en er is gelegenheid voor het stellen van vragen. De themasessie vindt online plaats op 22 mei van 15.00 tot 16.30 uur. Meedoen? Meld je aan

27 mei Themasessie Digitaal afstandsonderwijs in de praktijk: lesgeven 

Hoe zet je je pedagogisch-didactische vaardigheden in als leraar in het digitale afstandsonderwijs? Leraren met voldoende kwaliteiten zijn van cruciaal belang voor succesvol afstandsonderwijs. Belangrijker dan digitale vaardigheden, snelle computers of wifi. Linda Sleegers van vso De Korenaer in Deurne, en Naomi Lijbaert van vso De Argo in Terneuzen, zijn leraren die dagelijks digitaal afstandsonderwijs geven. Gedragswetenschapper Marianne Braken van vso De Korenaer in Deurne, ondersteunt hierbij. In deze themasessie vertellen ze hoe ze dit doen en delen ze tips en aandachtspunten. Na de presentaties is er gelegenheid voor het stellen van vragen. De themasessie vindt online plaats op 27 mei van 15.00 tot 17.00 uur. Meedoen? Meld je aan

Terugkijken Themasessie Digitaal afstandsonderwijs asynchroon met de klas

Kennisnet organiseerde samen met het ministerie van OCW een themasessie over digitaal afstandsonderwijs. Deze sessie ging over afstandsonderwijs aan jongeren die lessen asynchroon met de klas volgen. Roos Sutthoff, Manon Smit en Esther Kortus van Bits Rotterdam deelden hun ervaringen met het geven van digitaal afstandsonderwijs aan thuiszittende jongeren. Ook vertelden ze hoe ze samenwerken met IVIO@school. Kijk de sessie hieronder terug!

Terugkijken Themasessie Digitaal afstandsonderwijs synchroon met de klas

Kennisnet organiseerde samen met het ministerie van OCW een themasessie over digitaal afstandsonderwijs. Deze sessie ging over afstandsonderwijs aan kinderen en jongeren die lessen synchroon met de klas volgen. Onderwerpen die aan bod kwamen waren de inzet van ICT zoals AV1 en Klassecontact. Petra van Dam en Anita Elst vertelden over hoe zij digitaal afstandsonderwijs in de praktijk vormgeven op het Heer Bokelcollege in Rotterdam. Kijk de sessie hieronder terug!

Terugkijken Webinar Digitaal Onderwijs

Steunpunt Passend Onderwijs organiseerde samen met het ministerie van OCW een interactief webinar over digitaal afstandsonderwijs in de situatie dat een leerling tijdelijk niet naar school kan. Tijdens dit webinar vertelde Marjolein Andringa, coördinerend beleidsmedewerker Digitale School bij het ministerie van OCW wat er al mogelijk is en ging zij in op twee brochures. Peter Nooitgedagt, regio directeur en Niels Krol, adjunct directeur vertelden over hoe zij digitaal afstandsonderwijs in de praktijk vormgeven op het Aurum College, een bovenregionale vso voor havo en vwo in Lelystad. Bekijk het webinar bij Steunpunt Passend Onderwijs

Terug